banner Ο Άγγελος Αργυρακόπουλος γεννήθηκε στον Πλάτανο του Νομού Ηλείας και είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου. Ως πτυχιούχος του Πανεπιστημίου αυτού το έτος 1972 κατατάχθηκε, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, στο Λιμενικό Σώμα, Σημαιοφόρος του οποίου ορκίσθηκε το Νοέμβριο του έτους 1973.

Το πλήρες βιογραφικό μου...
Apr
3rd

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

Author: Άγγελος Αργυρακόπουλος | Files under Άρθρα - Δημοσιεύσεις

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δέσμη μέτρων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην άσκηση ορισμένων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Αναλυτικά τα μέτρα αυτά έχουν ως ακολούθως:

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΔΩΝ

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ορίζεται από τη Λιμενική Αρχή χωρίς να υπάρχει θεσμοθετημένο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για επανεξέταση μετά από 15 ημέρες.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.


ΟΦΕΛΗ

Απόκτηση άδειας χειριστή στον μικρότερο δυνατό χρόνο

Μη απώλεια όλης της θερινής περιόδου στην περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση

Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους έχει υπερβεί το 65ο έτος, είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να προσκομίζει τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, αντί της δυνατότητας που έχει ο μικρότερης ηλικίας να προσκομίζει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Ανεξαρτήτως ηλικίας ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος.
ΟΦΕΛΗ

Απαλλαγή από τη διαδικασία υποβολής σε ιατρικές εξετάσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υποβληθεί στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης οχήματος

Παράδειγμα:
Ένα άτομο με ηλικίας άνω των 65 ετών υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις για να ανανεώσει την άδεια οδήγησης οχήματος.
Αν την επόμενη ημέρα θελήσει να ανανεώσει την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, μέχρι τώρα, θα έπρεπε να υποβληθεί εκ νέου στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Οι εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους διακρίνονται σε θεωρητικές και πρακτικές.
Όποιος αποτύχει στη θεωρητική, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην πρακτική εξέταση.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Αν κάποιος αποτύχει στη θεωρητική εξέταση θα μπορεί να συμμετάσχει στην πρακτική.
ΟΦΕΛΗ

Συντόμευση των διαδικασιών

Κέρδος χρόνου για τον πολίτη και τους Λιμενικούς εξεταστές

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΥΛΩΝ
ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Θεσμοθέτηση δυνατότητας δημιουργίας διαύλων σε ελεύθερες (όχι οργανωμένες/πολυσύχναστες) θαλάσσιες περιοχές για την εκκίνηση/επιστροφή των μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΟΦΕΛΗ:
Εξυπηρέτηση ιδιοκτητών μικρών σκαφών
Ασφάλεια και προστασία λουομένων
Επισήμανση διαύλων με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων σημαντήρων

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Αντικατάσταση εγχειριδίου εξεταστέας ύλης υποψήφιων

Νέο, σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις ισχύουσες διατάξεις εγχειρίδιο

Εμπλουτισμός με σχηματικές απεικονίσεις φανών, σχημάτων και κανόνων ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή Σύγκρουσης (Δ.Κ.Α.Σ.)

ΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΔΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Πλοία που πλέουν στην περιοχή όπου διενεργείται υποβρύχια αλιεία ή δραστηριότητα οφείλουν να απομακρύνονται έγκαιρα από την περιοχή

Όλα τα πλοία και σκάφη οφείλουν να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από το σημείο που βρίσκεται το ειδικό σήμα

Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα πλαστικό σημαντήρα, με ειδική σήμανση (σημαία) – ορατή με κανονικές συνθήκες από απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων

Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο

Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μία ακτίνα 50 μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο

ΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΔΩΝ (συν.)
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:

Όλα τα πλοία, πλοιάρια, μικρά σκάφη και μηχανοκίνητα γενικά μέσα αναψυχής
υποχρεώνονται να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 150 μέτρα από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις σήματα
ή σημαίες που υποδηλώνουν τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας

Ισχύουν όλες οι προηγούμενες σχετικές διατάξεις
ΟΦΕΛΗ

Προστασία των ψαροτουφεκάδων

Αποτροπή ατυχημάτων

Εναρμόνιση των ρυθμίσεων για την υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές (φιάλες) με αυτές της υποβρύχιας αλιείας ως προς την απόσταση

Αποσαφήνιση διατάξεων

Β.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΩΣ «ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ»

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Ένα ερασιτεχνικό σκάφος για να χαρακτηρίζεται ως «μικρό σκάφος» πρέπει να είναι ολικού μήκους μέχρι και 10 μέτρων

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Μικρό σκάφος θα χαρακτηρίζεται κάθε σκάφος ολικού μήκους μέχρι και 12 μέτρων

ΟΦΕΛΗ:
- Εξομοίωση των σκαφών10 και 12 μέτρων
- Εναρμόνιση Γενικού Κανονισμού Λιμένων με τις Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Τήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ:
«Κάτοχοι επί 2 τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων».

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

- Θεσμοθετείται νέα κατηγορία επαγγελματικών μικρών σκαφών μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
(συν.)

Ειδικότερα, τα σκάφη αυτά:

- Θα εφοδιάζονται με άδεια εκτέλεσης πλόων (και όχι με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης), ισχύος 2 ετών
Η έκδοση και ανανέωση της άδειας προϋποθέτει επιθεώρηση του σκάφους σε όλους τους τομείς όπως ακριβώς γίνεται και για τα άλλες κατηγορίες μικρών επαγγελματικών σκαφών
Θα εγγράφονται στα Λεμβολόγια και όχι στα Νηολόγια
Δεν θα υπόκεινται σε καταμέτρηση, άρα δεν θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Καταμέτρησης
Δεν θα εφοδιάζονται με Έγγραφο Εθνικότητας.

ΟΦΕΛΗ:

Διευκόλυνση των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής (Καταδυτικά Κέντρα)

ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Για τη ναυπήγηση των άνω των 10 μέτρων ολικού μήκους ερασιτεχνικών (αναψυχής) σκαφών απαιτείται άδεια ναυπήγησης

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Δεν θα απαιτείται πλέον άδεια ναυπήγησης, αφού οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των σκαφών αυτών ρυθμίζονται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΦΕΛΗ:
- Εναρμόνιση της νομοθεσίας
- Ίση μεταχείριση με τα εισαγόμενα σκάφη
- Διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων ναυπήγησης σκαφών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Η άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους ισχύει για 4 έτη και ανανεώνεται ανά τετραετία

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Διπλασιάζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων (8 έτη/ οκταετία)

ΟΦΕΛΗ:
Σημαντική διευκόλυνση των ιδιοκτητών των ερασιτεχνικών μικρών σκαφών
Αποφυγή ταλαιπωρίας, μείωση της γραφειοκρατίας
Εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για το Λιμενικό Σώμα που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλους χρήσιμους τομείς

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 23 ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 94/25/ΕΚ ΚΑΙ 2003/44/ΕΚ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Πλήρης εναρμόνιση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23, ο οποίος ρυθμίζει τα συναφή με τα μικρά σκάφη θέματα, προς τις αντίστοιχες διατάξεις των Οδηγιών 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ

Προσαρμογή και άλλων διατάξεων προς τις αντίστοιχες του Αστικού Κώδικα.
(π.χ θέματα κληρονομικής διαδοχής για τη μεταβίβαση των μικρών σκαφών κ.λπ.)

ΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Στα μικρά σκάφη προστίθεται και ο εφοδιασμός του σκάφους με παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) – Global Positioning System (G.P.S.).

ΟΦΕΛΗ:

- Ασφάλεια
- Διευκόλυνση στην έρευνα και διάσωση

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΤΡΟ
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Τα άνω των 10 και μέχρι και 12 μέτρων ιστιοφόρα σκάφη, υποχρεώνονται να προσκομίζουν βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου

ΟΦΕΛΗ:

- Πλήρωση ειδικών κριτηρίων αξιοπλοΐας

ΟΓΔΟΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ:

Όλα τα μικρά σκάφη που μεταφέρουν πάνω από 10 επιβάτες θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΦΕΛΗ:

Αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης

Γ.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
(RENT A BOAT)
Νέες Διατάξεις

Καθορίζεται ως ελάχιστο μήκος των σκαφών τα 4,30 μ.

Καθορίζεται ως ελάχιστη ιπποδύναμη κινητήρα ανάλογα με το είδος του (εξωλέμβιος, εσωεξωλέμβιος, εσωλέμβιος)

Καθορίζεται ως υποχρεωτικό εφόδιο η βοηθητική μηχανή

ΟΦΕΛΗ:

Προστασία ναυσιπλοΐας
Αναβάθμιση αξιοπλοΐας σκαφών
Προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα

Δ.
ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Για να εφοδιασθεί κάποιος με ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους θα πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας
Απαγορεύεται το ίδιο άτομο να κατέχει περισσότερες από μία ατομικές άδειες αλιείας

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Επιτρέπεται η κατοχή από το ίδιο πρόσωπο μέχρι μίας ατομικής επαγγελματικής και μέχρι μίας ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

ΟΦΕΛΗ:
Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας θα μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εφοδιάσει το ερασιτεχνικό σκάφος, που τυχόν έχει στην κυριότητά του, με άδεια αλιείας σκάφους

Παράδειγμα: κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Φ/Γ οχήματος δεν μπορεί να έχει Ε.Ι.Χ. όχημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις και να αποφαίνονται μέσα σε 50 ημέρες
Δυνατότητα με Κ.Υ.Α. του ΥΠΕΣΔΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να ορίζεται διαφορετική προθεσμία και να σμικρύνεται ο χρόνος

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Σημαντική σύντμηση των προθεσμιών και διεκπεραίωση σε λιγότερο από 10 ημέρες

ΟΦΕΛΗ:
- Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη

 

Α/Α

 

Υπόθεση/ αίτημα ενδιαφερόμενου

Αριθμός εργάσιμων ημερών

1

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ.

(2)

2

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων.

(3)

3

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

(4)

4

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας και ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

(5)

5

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ.

(2)

6

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων.

(6)

7

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

(7)

8

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας και ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.

(8)

9

Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους

(2)

10

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους

Αυθημερόν

11

Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους

(5)

12

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους. Για την ανανέωση απαιτείται η υποβολή αίτησης.

(5)

13

Τοποθέτηση και άλλης μηχανής σε ερασιτεχνικό μικρό σκάφος.

(2)

14

Τοποθέτηση και άλλης μηχανής σε επαγγελματικό μικρό σκάφος.

(4)

15

Αφαίρεση μηχανής από ερασιτεχνικό μικρό σκάφος.

(2)

16

Αφαίρεση μηχανής από επαγγελματικό μικρό σκάφος.

(4)

17

Τοποθέτηση μηχανής σε κωπήλατο ερασιτεχνικό μικρό σκάφος.

(2)

18

Τοποθέτηση μηχανής σε κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος.

(4)

19

Αντικατάσταση μηχανής ερασιτεχνικού μικρού σκάφους.

(2)

20

Αντικατάσταση μηχανής επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(4)

21

Μετεγγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για τη Λιμενική Αρχή από την οποία μετεγγράφεται και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για τη Λιμενική Αρχή στην οποία μετεγγράφεται.

(4)

22

Μεταγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(3)

23

Μετονομασία ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(2)

24

Διαγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους.

(3)

25

Διαγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(6)

26

Έκδοση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων

(2)

27

Έκδοση άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

(2)

28

Ανανέωση άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

Αυθημερόν

29

Έκδοση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

(2)

30

Ανανέωση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

Αυθημερόν

31

Έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

(2)

32

Ανανέωση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Αυθημερόν

33

Έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

(2)

34

Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

Αυθημερόν

140 responses. Wanna say something?

 1. Βλαχοδημητρόπουλος Τάσος
  Jul 4, 2008 at 01:08:39
  #1

  Αγαπητέ κύριε,

  Συγχαρητήρια για τη σελίδα σας.
  Θα είθελα να μάθω τι ισχύει για τις γλίστρες καθέλκυσης μικρών σκαφών όταν αυτές ευρίσκονται σε μαρίνα ιδιωκτησίας του Δήμου αλλά νοικιασμένη από ιδιώτη. Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται ελέυθερα ή νομιμοποιούνται να ζητούν κάποιο αντίτιμο για τη χρήση. Θα σας είμαστε υπόχρεοι εάν μπορείτε να μας πληροφορήσετε και για την αντίστοιχη νομοθεσία.
  Ευχαριστούμε.

 2. #2

  Παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε για ποιό Δήμο και για ποιά μαρίνα αναφέρεστε. π.χ Για τις Μαρίνες Βουλιαγμένης, Καλαμακίου, αλίμου κλπ τα τιμολόγια εγκρίνονται απο τον υπουργό τουριστικής ανάπτυξης.

 3. Βαγγέλης
  Jul 10, 2008 at 13:27:50
  #3

  Καλησπέρα σας,

  Ψαχνω αρκετές μέρες να βρώ τι ισχύει για την εισαγωγή μεταχειρισμένου σκάφους (<10μ) απο το εξωτερικό και συγκεκριμένα απο χώρα της Ε.Ε. Το σίγούρο μάλλον είναι ότι πρώτα θα περάσει απο το τελωνείο και θα πληρωθούν οι ανάλογοι δασμοί κτλ. Μετά όμως πρέπει το σκάφος να δηλωθεί και να λεμβολογήθεί κανονικά στο λιμεναρχείο σαν να ήταν καινούργιο; Μήπως γνωρίζετε την διαδικασία ή μήπως υπάρχει καμία ανάλογη διάταξη;
  Ευχαριστώ πολύ

 4. #4

  Προς Βαγγέλη :
  Άρθρο 5 του ΓΚΛ αριθμ.23 σε συνδιασμό με οδηγία 94/25/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Συναφή θέματα με αναλυτικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται στο υπο έκδοση βιβλίο ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ

 5. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  Aug 28, 2008 at 01:39:43
  #5

  STIS 27 AUGUST EΔΩΣΑ ΕΞΕΤΑΣΙς ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΤΥΧΑ
  ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΣΟ???

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 6. #6

  Αγαπητέ κ. Γιάννη Λαμπρινέ
  Παραθέτω πιό κάτω την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20.
  “9. Oι αποτυχόντες στη γραπτή, δε συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση. Oι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη γραπτή ή στην πρακτική εξέταση ανάλογα”.
  Μετά την 05-ΟΚΤ-2008 το νομικό καθεστώς για τις εξετάσεις αλλάζει. Βλ. σχετικά στο άρθρο μου με τίτλο “ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ”

  Ευχαριστώ.

 7. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  Sep 8, 2008 at 22:31:42
  #7

  ευχαριστω θερμα!!

 8. ΛΟΥΚΙΑ
  Dec 11, 2008 at 07:05:37
  #8

  Έχουμε μία εταιρεία ενοικιάσεως σκαφών. Υπάρχει κάποιος τρόπος αυτή η εταιρεία να έχει φουσκωτά μεταξύ 7-10 μέτρων τα οποία όμως να λεμβολογούνται και όχι να νηολογούνται?(λαμβανομένης υπόψιν της πρόσφατης τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23)

 9. ebak
  Feb 5, 2009 at 03:17:48
  #9

  Παρακαλω ενημερωστε με τι φωτα νυκτερινης πλευσης ειναι σημερα υποχρεωτικα για ταχυπλοο σκαφος 10 μετρων μηκους .

 10. ΝΙΚΙΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
  Feb 9, 2009 at 13:56:10
  #10

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΥΣΧΙΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΙ ΑΝ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΛΕΙΞΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΛΕΙΞΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΣΩ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΕΠΗ ΝΑΠΡΟΣΕΞΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑΜΟΥ ΘΑ ΕΙΘΕΛΑ ΟΤΙΔΙΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΙΘΗΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

 11. Ιωνάς Αντώνιος
  Mar 3, 2009 at 13:29:43
  #11

  Αγαπητέ κύριε Άγγελε θα ήθελα να τσεκάρω μία αλλαγή που αναφέρετε πιο πάνω. Το g.p.s είναι υποχρεωτικό για όλα τα μικρά σκάφη ή για αυτά που δεν πέρνουν απαγόρευση να ανοίγονται πέραν των 3 μιλίων από την ακτή.
  Ευχαριστώ πολύ.

 12. panos panopoulos
  Mar 3, 2009 at 14:20:20
  #12

  Σας παρακαλω επειδη προτιθεμαι να αγορασω μεταχειρισμενο σκαφος 38 ποδων απο ΗΠΑ,ταχυπλοο,θα ηθελα να μου απαντησετε,αν θα εχω καποιο προβλημα με νηολογιο κλπ.Ειμαι κατοχος αδειας ταχυπλοου,απο το 1990.
  Σας ευχαριστω
  Πανος Πανοπουλος

 13. ΑΛΚΙΣ ΣΑΜΑΡΙΝΙΔΗΣ
  Mar 12, 2009 at 13:59:04
  #13

  Καλησπερα σας

  Συγχαρητηρια για την σελιδα σας
  Ειμαι κατοχος ενος ιστιοπλοικου σκαφους 10,81 μετρων
  θα ηθελα να μαθω ποτε θα ισχυουν τα νεα μετρα που αναφερετε παρα πανω και επισεις αν καταργουνται και τα τεκμηρια μεχρη τα 12 μετρα και πια ειναι η διαδικασια που πρεπει να ακολουθησω για να το μετατρεψω σε επαγγελματικο και να μπορεσω να το ναυλωνω. Σας ευχαριστω πολυ

 14. #14

  παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου τηλεφωνικώς για περαιτέρω εξηγήσεις

 15. #15

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ . ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΜΕ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7Μ.

 16. #16

  Αγαπητέ κ. Καραγκιαούρη Γιώργο
  Σύμφωνα με τις παραγράφους ιβ και ιγ του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α’) δεν αποτελεί τεκμήριο δαπανών διαβίωσης η κυριότητα ή κατοχή ενός σκάφους αναψυχής ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρα κ.λπ.
  Παρατίθενται αυτούσιες οι εν λόγω παράγραφοι:
  ιβ`) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με βάση ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρα που δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή του υποχρέου ή του άλλου συζύγου ή και στους δύο από κοινού.
  Εάν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για εκείνο το σκάφος με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. Σε περίπτωση που ο κάθε σύζυγος έχει στην κυριότητα ή κατοχή του τέτοιο σκάφος και οι τεκμαρτές δαπάνες αυτών των σκαφών είναι ίσες, η απαλλασσόμενη τεκμαρτή δαπάνη του ενός σκάφους επιμερίζεται κατά 50% στον καθένα.
  ιγ) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.

 17. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
  May 25, 2009 at 15:15:06
  #17

  ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ(ΟΧΙ ΠΟΛΙΣΙΧΝΑΣΤΗ)ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ?ΑΝ ΟΧΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ?

 18. #18

  Αγαπητέ κ. ΠΑΠΑ Σπύρο
  Μόνον υπό τις προϋποθέσες που καθορίζει το άρθρο 31 του Γ.Κ.Λ. 20, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Ευχαριστώ
  Αργυρακόπουλος

 19. Βαγγέλης Φωτεινός
  Jun 14, 2009 at 03:35:24
  #19

  Καλημέρα σας,
  Πρόκειται να εισάγω από το εξωτερικό σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερο των 8,50 μέτρων. Η άδεια αυτού του σκάφους θα είναι στο όνομά μου αλλά η βασική του δραστηριότητα θα είναι να εκτελεί ημερήσιες εκδρομές για λογαριασμό πελατών ενός ξενοδοχείου . Εκτός από την διαδικασία εισαγωγής που λίγο πολύ μου είναι γνωστή, σε τι φορολογικό καθεστώς θα περιέλθω? Όσον αφορά την άδεια του σκάφους, σε τι ενέργειες να προβώ από την αρχή προκειμένου το σκάφος να δραστηριοποιηθεί στην παραπάνω δραστηριότητα ?
  Ευχαριστώ
  Βαγγέλης Φωτεινός

 20. PANAGIOTIS
  Jul 23, 2009 at 01:15:47
  #20

  τι ισχυει μυρ τα vHF διοτι διαβασα πως στο αρθρο 24 του ΓΚΛ οτι η περιπτωση ιδ)της παραγραφου 1 του αρθρου 18ΓΚΛ αριθμος 18 ΓΚΛ αντικαθισταται ως εξης εναλλακτικα το VHF καταχωειται στην αδεια πλοων εφ΄οσον χρησιμοποιειτε μονο για ραδιοεπικοινωνιες κινδυνου επειγοντος και ασφαλειας

 21. giorgos
  Aug 3, 2009 at 01:20:20
  #21

  καλημέρα και συγχαρητηρια για την σελιδα σας
  θα ηθελα σας παρακαλω να με ενημερωσετε την νομοθεσια που διεπει την λειτουργια μαρινων ναυτικων ομιλων (ιστιοπλοικων κλπ).συμπεριλαμβανεται στο βιβλιο σας?
  Σας ευχαριστω

 22. ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  Aug 21, 2009 at 16:38:02
  #22

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΙΝΑΙ 9 ΜΕΤΡΑ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 23. #23

  Μόνον σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που είναι εφοδιασμένο από το ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ-Δ΄ με την αντίστοιχη άδεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2743.1999.
  Ευχαριστώ

 24. Φωτης Λεμβογιάννης
  Aug 27, 2009 at 06:58:08
  #24

  καλησπέρα,
  σκοπευω να αγορασω καινουργιο μικρο φουσκωτο απο Γερμανια (μηκος 4.5 μετρα, αξια 4.000 €) το οποίο θα μεταφερθει στην Ελλάδα με μεταφορικη εταιρία. Γνωρίζετε εάν πρεπει να περασει τελωνείο και ποιο θα ειναι περιπου το υψος των δασμων?

  Ευχαριστώ

 25. #25

  Αγαπητέ κ. Φώτη
  Παραθέτω πιο κάτω απόσπασμα από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Λιμένων
  “Σε περίπτωση που το σκάφος ή και η μηχανή του έχουν αγορασθεί στο εξωτερικό από Κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται διασάφηση Τελωνείου. Εφόσον έχουν αγορασθεί από Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή φωτοαντίγραφο της προσωρινής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόκτηση (αγορά), θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ του αγοραστή ή σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ περί της απαλλαγής του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαιτείται επίσημο παραστατικό στοιχείο για την αγορά τους στο εξωτερικό (Invoice) ή ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας”.
  Όπως αντιλαμβάνεστε το σκάφος και η μηχανή δεν περούν από Τελωνείο αλλά ο Φ.Π.Α. πρέπει να πληρωθεί στη Γερμανία ή στην Ελλάδα.
  Ευχαριστώ

 26. σεραφειμ παλαντζας
  Sep 3, 2009 at 23:17:06
  #26

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν χρειαζεται αδεια χειριστου για σκαφος που διαθετει 30 hp μηχανη…ευχαριστω εκ των προτερων

 27. Yiorgos
  Sep 4, 2009 at 23:38:36
  #27

  Καλημερα, σκοπευω να φερω φουσκωτο 5,5 μετρα απο Κινα. Το κοστος με αρκετα extra και κατασκευασμενο με Hypallon ORCA France δεν ξεπερναει τα 10 000Ε. Προβληματιζομαι μονο για την δυνατοτητα εκδοσης αδειας πλοών. Το εργοστασειο διαθετει CE Mark συμφωνο με τα αντιστοιχα ευρωπαικα προτυπα. Μηπως γνωρίζεται ποιος ειναι αρμοδιος για την εκδοση αδειων πλοών? Και αν σασ ξαναετοιχε να αντιμετοπίσεται αδειοδοτηση εισαγωμενου σκαφους? ευχαριστω Γιώργος

 28. #28

  Αγαπητέ κ. Σεραφείμ
  Αν ο κινητήρας (μηχανή) είναι εξωλέμβιος 30 ΗΡ και το σκάφος σας δεν είναι τύπου deep V, τότε δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους για τη διακυβέρνησή του.
  Ευχαριστώ.

 29. serafeim
  Sep 15, 2009 at 09:10:57
  #29

  ευχαριστω και παλι,και επισις ηθελα να ρωτησω συμφωνα με τα παραπανω αν διαθετει και επισης μια μικρη βοηθητικη μηχανη τοτε θα χρειαστει αδεια χειριστου?ειναι υποχρεωτικη η παρουσια βοηθητικης μηχανης?σας ευχαριστω θερμα…

 30. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Oct 2, 2009 at 09:35:31
  #30

  ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΜΟ ΣΚΑΦΟΣ 5,95 ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΑΝ ΝΑΙ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΣ ΩΣ 1) ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ η 2)ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ

 31. #31

  Αγαπητέ κ. Σεραφείμ
  Η ιπποδύναμη της βοηθητικής μηχανής δεν προσμετράται στην ιπποδύναμη της κύριας μηχανής. Η βοηθητική μηχανή είναι υποχρεωτική αν επιθυμείτε να εκτελείτε με το σκάφος σας πλόες σε απόσταση, από την ακτή, μεγαλύτερη από αυτήν που επιτρέπεται χωρίς βοηθητική μηχανή.
  Ευχαριστώ

 32. #32

  Αγαπητέ κ. Γιάννη Ηλιάδη
  Λιμενικά τέλη (πρόσδεσης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, αγκυροβολίας κ.λπ.) οφείλονται και πρέπει να καταβάλλονται μόνον εφόσον ειδικό νομοθέτημα, που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει την καταβολή τους στον συγκεκριμένο φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του κάθε λιμένα. Βλ. π.χ. το ΦΕΚ 330 τ.Β/20-03-2006.

 33. Δημήτρης Καμπούρογλου
  Nov 7, 2009 at 10:31:58
  #33

  Αξιότιμε κύριε Αργυρακόπουλε,
  Συγχαρητήρια για την ιστιοσελίδα σας, αποτελεί κατά την προσωπική μου άποψη υπόδειγμα γνώσης, μέσα στον ωκεανό της γενικότερης άγνοιας σχετικά με τα λιμενικά θέματα. Σας παρακαλώ θερμά έαν μπορείτε να με διαφωτίσετε στο εξής : Σε ποιους χώρους επιτρέπεται η ανέλκυση, η έκπλυση και η συντήρηση – βαφή – επισκευή μικρών σκαφών (πχ. 7 – 15 μέτρων μήκους. Με την έννοια ”χώρους” εννοώντας κάποιες ειδικές εγκαταστάσεις ή σε οποιοδήποτε σημείο της παραλίας ή του παράκτιου χώρου θελήσει ο ιδιοκτήτης σκάφους ?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 34. ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ
  Nov 7, 2009 at 15:18:43
  #34

  ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΛΟΕΣ (2-3 Ν.Μ. ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 100 Μ. ΑΠΟ ΣΤΕΡΙΑ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

 35. #35

  Αγαπητέ Καπετάν Νικόλα
  Κυβερνήτης Γ΄ τουλάχιστον Τάξης Ε.Ν. και σε περίπτωση μη προσφοράς, κάτοχος άδειας χειριστή πηδαλιούχου (Υ.Α. αριθ. 3511.1/11/2007/9-07-2007 σε συνδυασμό με Γ.Κ.Λ. αριθ. 17, όπως σήμερα μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ισχύει).
  Ευχαριστώ
  Αργυρακόπουλος Α.

 36. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
  Nov 22, 2009 at 08:44:34
  #36

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ Κ.ΝΑΥΑΡΧΕ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8,23
  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΝΗΟΛΟΓΙΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ?
  ΕΑΝ ΟΧΙ ΤΟΤΕ ΠΟΙΑ ΣΚΑΦΗ ΕΧΟΥΝ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ

 37. #37

  Αγαπητέ κύριε Τηλέμαχε Πατρίκιε

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 τ.Β΄/01-3-2000) «Σκάφη που έχουν λεμβολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Γενικού αυτού Κανονισμού, μπορεί να παραμένουν ως έχουν καταχωρισμένα, μη υποχρεούμενα σε νηολόγηση. Σκάφη που έχουν νηολογηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή παραμένουν ως έχουν νηολογημένα».
  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 είναι, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, όπως μεταγενέστερα αναριθμήθηκε από 30 σε 29 με το Γ.Κ.Λ. αριθ. 45, η 01/09/2000 δηλ. μετά εξάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στο αριθ. 231 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 υπόχρεα, μεταξύ των άλλων, σε εγγραφή στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) τα οποία αντικατέστησαν τα παλαιότερα τηρούμενα Λεμβολόγια, χωρίς τα τελευταία να καταργηθούν, είναι και τα μικρά σκάφη.
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ίδιου πάντα Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 ως μικρό σκάφος νοείται «Κάθε σκάφος ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και:
  (α) επτά (7) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή
  (β) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό αλιευτικό ή
  (γ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό φορτηγό ή
  (δ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή
  (ε) δώδεκα (12) μέτρων για ερασιτεχνικό.
  Δεν θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο ολικού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,5) μέτρων».
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Η παραπάνω παράγραφος 2 τέθηκε όπως ισχύει δηλ. όπως αντικαταστάθηκε αρχικά από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 26, ακολούθως από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 38 και τέλος από το Γ.Κ.Λ. 45.
  Ως προς το πρώτο ερώτημά σας από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι η μεταφορά του σκάφους σας από τα Νηολόγια στα Β.Ε.Μ.Σ. δεν (ε) δεν επιτρέπεται.
  Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας προσήκει η αναλυτικά διδόμενη παραπάνω απάντηση.
  Ευχαριστώ

 38. τσαλπατουρος Γιωργος
  Nov 24, 2009 at 09:17:55
  #38

  Αγαπητε κε Αργυρακοπουλε
  μπορειτε να με ενημερωσετε σχετικα με την αλιεια οκταποδων με παγιδες(κιουπια)ερασιτεχνικα και επαγγελματικα -τι επιτρεπεται και για τις δυο κατηγοριες
  αλιειας (ερασιτεχνικη αδεια και επαγγελματικη)-
  ευχαριστω για το χρονο σας

 39. ΑΡΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
  Nov 25, 2009 at 07:56:10
  #39

  Γειά σας και συγχαρητήρια για το τόσο ενδιαφέρον και χρήσιμο site σας.
  Ηθελα να ρωτήσω που μπορώ να προμηθευτώ το
  ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.
  Πρόκειται να αγοράσω μικρό σκάφος με μηχανή 30 ίππων και δεν θα βγάλω δίπλωμα αλλά θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζω τους κανόνες ναυσιπλοίας.
  Ευχαριστώ

 40. #40

  Αγαπητέ κ. Σταθάτε Άρη
  Το “Βιβλίο εξεταστέας ύλης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών” διατίθεται από τις Λιμενικές Αεχές και το αντίτιμό του έχει καθορισθεί στα 17,61 Ευρώ (Σχετ.: Υπουργική Απόφαση αριθ.3131.4/1/99/25-10-1999, ΦΕΚ 2000 τ.Β΄/10-11-1999).
  Ευχαριστώ

 41. KAPETAN MIXALHS
  Dec 18, 2009 at 07:51:48
  #41

  Γεια σας και συγχαρητηρια. Ηθελα να ρωτησω εαν η αδεια κυβερνητη απο το λιμεναχειο τον Η.Π.Α με περιορισμο 100 ν.μ. απο την ακτη αναγνωριζετε απο τα λιμεναρχεια Ελλαδος
  Ευχαριστω

 42. #42

  Παραθέτω πιο κάτω την παργ. 8 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. 20, η οποία απαντά στο ερώτημά σας.
  Ευχαριστώ

  «8. Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, με τους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. Η εξέταση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες άδειες, που κατέχουν αλλοδαποί, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας τους. Ομοίως γίνονται αποδεκτές αντίστοιχες άδειες που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής».

 43. Γιαννης Παπαδοπουλος
  Dec 22, 2009 at 23:04:41
  #43

  Κυριε Αργυρακοπουλε,
  ευχομαι καλες γιορτες και ευτυχες το 2010.
  Με την αποκτηση αδειας χειριστου ταχυπλοου τι ειδους σκαφη επιτρεπετε να χειριστω; αφορα το μηκος του σκαφους η την ιπποδυναμη της μηχανης η καποιον αλλο τροπο μετρησης;
  Ευχαριστω

 44. #44

  Αγαπητέ κ. Γιάννη Παπαδόπουλε

  1. Ταχύπλοα σκάφη ερασιτεχνικά (Γ.Κ.Λ. αριθ. 20).
  2. Ταχύπλοα σκάφη επαγγελματικά μόνον ως εκμισθωτής θαλάσσιων μέσων αναψυχής (Γ.Κ.Λ. αριθ. 20).
  3. Επιβατηγά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους επί διετία. (Άρθρο 10 του ν. 3409/2005).
  4. Θαλάσσια μοτοποδήλατα (διαφόρων τύπων π.χ. JET-SKI) και HOVER CRAFT (Γ.Κ.Λ. αριθ. 20).
  5. Μηχανοκίνητα Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 2743/99) ολικού μήκους μέχρι 20 μ. (Παργ. 1Βε) της Υ.Α. 3342/02/2004/21-1-2004.
  Δεν θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος που φέρει εσωλέμβια μηχανή, τύπων παραδοσιακών όπως των τύπων «τσερνίκι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τρεχαντήρι», «λίμπερτυ», «κούντουλα», «υδραίικο» και όποιο άλλο σκάφος συναφούς-συγγενούς τύπου εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Aστυνομίας του Yπουργείου Eμπορικής Nαυτιλίας.

  Η έννοια του ταχύπλοου σκάφους δίδεται στο άρθρο 2 παργ. 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 22.

  Οι παράμετροι που συνθέτουν την έννοια του ταχύπλοου σκάφους είναι:
  1. Το υλικό κατασκευής π.χ. φουσκωτό (πνευστό) στο σύνολό του ή μέρος αυτού.
  2. Ο τύπος π.χ. deep V ή διπλής ή πολλαπλής γάστρας.
  3. Ο τύπος του κινητήρα εξωλέμβιος ή εσωλέμβιος ή εσωεξωλέμβιος (stern drive).
  4. Το είδος του κινητήρα π.χ. βενζινοκίνητος.
  5. Η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη του κινητήρα.
  6. To σύστημα πρόωσης (υδραυλική αντίδραση -water jet).

  Ευχαριστώ.

 45. #45

  Αγαπητέ κ Τσαλπατούρε Γιώργο

  Η αλιεία χταποδιών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 144/1976 με τίτλο «Περιορισμοί αλιείας και εμπορίας των χταποδιών (OCTOPUS VULGARIS)
  και απαγόρευση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή «Λιβάρι», σύμφωνα με το οποίο «Απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η αλιεία και εμπορία χταποδιών (OCTOPUS VULGARIS) που έχουν βάρος μικρότερο των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων».
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Τα χταπόδια ανήκουν στην κατηγορία των κεφαλόποδων, όπως και τα καλαμάρια, τα θράψαλα, οι μοσχιοί και οι σουπιές. Tα κεφαλόποδα (CEPHALOPODA) είναι ζώα ασπόνδυλα και αποτελούν την πλέον εξελιγμένη μορφή των μαλάκιων (MOLUSCA).
  Η άσκηση της επαγγελματικής αλιείας με ιχθυοπαγίδες ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 157/2004 «Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες» η δε ερασιτεχνική από τις διατάξεις του π.δ. 373/1985 «Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία».
  Οι συνδυαστικές διατάξεις των παραπάνω τριών (3) προεδρικών διαταγμάτων δίδει συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματά σας.
  Παρατίθενται πιο κάτω οι σχετικές απαγορεύσεις:

  Ευχαριστώ

  ΨΑΡΟΛΟΓΙΟ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ) ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ
  ΜΕ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ».

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Στον παρακάτω πίνακα:
  1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την αλιεία στους κόλπους:
  1.1 Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαχωρίζεται από το Θερμαϊκό κόλπο με τη νοητή γραμμή που ενώνει το ακρωτήριο Μεγάλου Εμβόλου με το Φάρο Κάβουρα και
  1.2. Θερμαϊκό, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ της ανωτέρω νοητής γραμμής και της γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Κασσάνδρας με το Φάρο Στομίου,
  οι οποίοι (κόλποι) λόγω του ιδιαιτέρου αλιευτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας (π.δ. 68/2009).
  2. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι τοπικές απαγορεύσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με τις αστυνομικής φύσεως διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων (απαγόρευση της αλιείας στους λιμένες, εντός της συνήθους πορείας ή της περιοχής παράλλαξης ή αλλαγής πορείας των πλοίων, εντός των διαύλων, κ.λπ.) ούτε οι απαγορεύσεις στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και οι περιορισμοί στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο των Β. Σποράδων.
  3. Στο τέλος κάθε απαγόρευσης παρατίθεται η σχετική κανονιστική διάταξη που την προβλέπει έτσι ώστε ο αναγνώστης να ανατρέχει σ’ αυτήν για να ενημερωθεί πληρέστερα για όλες τις σχετικές ρυθμίσεις.
  Επισημαίνεται ότι στον παρακάτω πίνακα, όπως άλλωστε αναγράφεται και στον τίτλο του, περιλαμβάνονται μόνον οι τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις και όχι άλλες παράμετροι (τρόπος διενέργειας της αλιείας, διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων κ.λπ.)

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
  1. Με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης σε όλη την Επικράτεια σε βάθη θάλασσας μικρότερα από δέκα (10) μέτρα (άρθρο 2 παργ. 3 του π.δ. 157/2004)
  2. Στο Μαλιακό Κόλπο στη θαλάσσια περιοχή Λιβάρι, η οποία ευρίσκεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει τη Σκάλα Σκαλιστήρι στην Αγία Μαρίνα με τη θέση Κασίδι στις εκβολές του Σπερχειού ποταμού (άρθρο 2 του π.δ. 144/1986).
  3. Σε απόσταση μικρότερη του ενάμισι (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών (άρθρο 2 του π.δ. 68/2006).

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
  Ισχύουν οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο μήνα Ιανουάριο.

  ΜΑΡΤΙΟΣ
  Ισχύουν οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο μήνα Ιανουάριο καθώς και η ακόλουθη:
  Με τα εργαλεία «βολκοί» που χρησιμοποιούνται για την αλιεία χελιών σε όλη την Επικράτεια (β.δ. 805/1968).

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ
  Ισχύουν οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο μήνα Μάρτιο.

  ΜΑΙΟΣ
  1. Με σφαιροειδείς κλωβούς (γνωστούς ως κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι, κοφίνια) και παραλληλεπίπεδους κλωβούς (γνωστούς ως παγίδες) σε όλη την Επικράτεια (άρθρο 2 παργ. 1β του π.δ. 157/2004).
  2. Σε όλη την Επικράτεια σε βάθη θάλασσας μικρότερα από δέκα (10) μέτρα (Για τις λοιπές ιχθυοπαγίδες, άρθρο 2 παργ. 3 του π.δ. 157/2004).
  3. Ειδικά με τα εργαλεία «βολκοί» που χρησιμοποιούνται για την αλιεία χελιών σε όλη την Επικράτεια (β.δ. 805/1968).
  4. Σε απόσταση μικρότερη του ενάμισι (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών (άρθρο 2 του π.δ. 68/2006).

  ΙΟΥΝΙΟΣ
  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μήνα Μάιο.

  ΙΟΥΛΙΟΣ
  1. Με κάθε είδος ιχθυοπαγίδας (άρθρο 2 παργ. 1α και 1β του π.δ. 157/2004).
  2. Ειδικά με τα εργαλεία «βολκοί» που χρησιμοποιούνται για την αλιεία χελιών σε όλη την Επικράτεια (β.δ. 805/1968).

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  1. Με κωνικούς δικτυωτούς σάκους (γνωστούς ως Βολκοί ή Νταούλια) και άκαμπτους κυλινδροειδείς θαλάμους (γνωστούς ως δοχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες) σε όλη την Επικράτεια (άρθρο 2 παργ. 1α του π.δ. 157/2004).
  2. Σε βάθη θάλασσας μικρότερα από δέκα (10) μέτρα σε όλη την Επικράτεια (Για τις λοιπές ιχθυοπαγίδες, άρθρο 2 παργ. 3 του π.δ. 157/2004).
  3. Ειδικά με τα εργαλεία «βολκοί» που χρησιμοποιούνται για την αλιεία χελιών σε όλη την Επικράτεια (β.δ. 805/1968).
  4. Σε απόσταση μικρότερη του ενάμισι (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών (άρθρο 2 του π.δ. 68/2006).

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μήνα Αύγουστο.

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  1. Σε όλη την Επικράτεια σε βάθη θάλασσας μικρότερα από δέκα (10) μέτρα (άρθρο 2 παργ. 3 του π.δ. 157/2004).
  2. Ειδικά με τα εργαλεία «βολκοί» που χρησιμοποιούνται για την αλιεία χελιών σε όλη την Επικράτεια (β.δ. 805/1968).
  3. Σε απόσταση μικρότερη του ενάμισι (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών (άρθρο 2 του π.δ. 68/2006).

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
  1. Σε όλη την Επικράτεια σε βάθη θάλασσας μικρότερα από δέκα (10) μέτρα (άρθρο 2 παργ. 3 του π.δ. 157/2004).
  2. Σε απόσταση μικρότερη του ενάμισι (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών (άρθρο 2 του π.δ. 68/2006).

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  1. Σε όλη την Επικράτεια σε βάθη θάλασσας μικρότερα από δέκα (10) μέτρα (άρθρο 2 παργ. 3 του π.δ. 157/2004)
  2. Σε απόσταση μικρότερη του ενάμισι (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού. Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών (άρθρο 2 του π.δ. 68/2006).

 46. Δημητρης Νικολαιδης
  Dec 26, 2009 at 22:21:55
  #46

  Κυριε Αργυρακοπουλε,σας ευχομαι Χρονια Πολλα και Καλη Χρονια. Εχω φερει απο τις ΗΠΑ ενα σκαφος Wellcraft Martinique 2600 ολικου μηκους 8,30 μετρα με σκοπο να κανω ημερησιες εκδρομες απο τη Σαντορινη σε γειτονικα νησια. Η πληροφορηση που ειχα μεχρι τωρα ηταν οτι απο το νομο προβλεπεται να υπαρχει και βοηθητικη μηχανη, επειδη ομως δεν υπαρχει χωρος μου ειπαν οτι μπορω να εχω μια εξωλεμβια με την προυποθεση οτι και αυτη θα ειναι πετρελαιο, οπως πιθανον να γνωριζετε δεν υπαρχουν τετοιες μηχανες στην αγορα, τι πρεπει λοιπον να κανω? στην περιπτωση που δεν υπαρχει λυση που θα επρεπε ποσο μακρια μπορω να παω? τι ειναι αυτα τα 6 μιλια? Σαντορινη Ιος ειναι 11 μιλια δηλαδη 6+6 δεν θα εχω προβλημα?
  Σας ευχαριστω εκ των προτερον.
  Δημητρης Νικολαιδης

 47. Δημητρης Νικολαιδης
  Dec 26, 2009 at 23:22:02
  #47

  Και μια ερωρηση ακομα, με την αδεια ταχυπλοου που εχω θα μπορω να κανω τις εκδρομες που ανεφερα πριν?
  Δημητρης Νικολαιδης
  Σαντορινη

 48. #48

  Αγαπητέ κ. Νικολαΐδη
  Το ερώτημά σας είναι σύνθετο, η απάντηση απαιτεί πολλές σελίδες γράψιμο και είναι αδύνατον να δοθεί σε ένα απλό e-mail.
  Σας συνιστώ να προμηθευθείτε το βιβλίο «Λιμενομία» στο οποίο θα βρείτε πληρέστατες απαντήσεις για όλες τις παραμέτρους του ερωτήματός σας.
  Ευχαριστώ

 49. #49

  Αγαπητέ κ Γιώργο
  Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή κάθε μικρού σκάφους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) είναι η Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία-Λιμεναρχεία-Υπολιμεναρχεία-Λιμενικά Τμήματα-Λιμενικοί Σταθμοί). Η ίδια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων. Μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή του σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. είναι:
  (α) διασάφηση εισαγωγής από το οικείο Τελωνείο αφού εισάγεται από Χώρα εκτός Ε.Ε. και Ε.Ζ.Ε.Σ.,
  (β) επίσημο παραστατικό στοιχείο για την αγορά του σκάφους και του κινητήρα στο εξωτερικό (Invoice) και
  (γ) Δηλώσεις Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα:
  (γ1) «Δήλωση Συμμόρφωσης σκάφους αναψυχής σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τις εκπομπές θορύβου» και (γ2) Δήλωση Συμμόρφωσης για προωστικούς κινητήρες σκαφών αναψυχής.
  Αμφότερες οι παραπάνω Δηλώσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV της Κ.Υ.Α. αριθ. 4841/Φ7β/52/07-02-1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αριθ. 4113.183/01/2004/18-10-2004.

 50. #50

  Αγαπητέ κ. Νικητάκη Μαυρουδή
  Αν το σκάφος σας έχει αδειοδοτηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2743/99 με τίτλο “Πλοία ανψυχής και άλλες διατάξεις” τότε εφαρμογής τυγχάνουν ο νόμος αυτός και οι δέκα πέντε, ανάλογα, Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση των εξουσιοδοτικών του διατάξεων.
  Ευχαριστώ

 51. #51

  Αγαπητέ κ. Ρομπόκο Βασίλη
  Το σκάφος σας, ως ταχύπλοο (άρθρο 2 παργ. 2 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20), είναι υπόχρεο σε ασφάλιση (άρθρο 8 παργ. 1α σε συνδυασμό με άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 2743/99).
  Σύμφωνα με το άρθρο 12 παργ. 2 του ίδιου ν. 2743/99 για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Ήδη σε Ευρώ από 586,94 μέχρι 14.673,51.
  Ευχαριστώ

 52. #52

  Αγαπητέ κ. Ιωνά Αντώνη
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail on 2009/03/03 at 1:29pm
  Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) – Global Positioning System (G.P.S.), είναι υποχρεωτικό εφόδιο για τα μικρά σκάφη (ολικού μήκους μέχρι και 12 μέτρων) εφόσον στην άδεια εκτέλεσης πλόων τους αναγράφεται η ένδειξη «πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς».

 53. #53

  Αγαπητέ κ. Γιώργο
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail submitted on 2009/08/03 at 1:20am (Ώρα Ελλάδος +09 ώρες)
  1. Η λειτουργία των Μαρινών διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων που εγκρίθηκε με την αριθ. Τ/9803/5-9-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1323 τ.Β΄/16-9-2003).
  2. Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη οφείλουν να εξοφλούν τα δικαιώματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-εξυπηρετήσεις εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Ειδικούς Κανονισμούς Λειτουργίας και στις Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης των τιμολογίων.
  3. Λιμενικά τέλη (πρόσδεσης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, αγκυροβολίας κ.λπ.) οφείλονται και πρέπει να καταβάλλονται μόνον εφόσον ειδικό νομοθέτημα, που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει την καταβολή τους στον συγκεκριμένο φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του κάθε λιμένα. Βλ. π.χ.
  α) Το ΦΕΚ 330 τ.Β/20-03-2006 για τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
  β) Το (ΦΕΚ Β΄185/14-2-2007) για την Olympic Marin S.A.
  γ) To ΦΕΚ 201 B΄ /16-02-2007 για τον Τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Βουλιαγμένης
  δ) Το ΦΕΚ 196-Β΄/15-2-2007 για τον Τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου κ.λπ.
  4. Αθλητικό σωματείο είναι η, κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (άρθρο 1 του ν. 2725/1999).
  5. Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων εφαρμογής τυγχάνει το π.δ. 219 /2006 (ΦΕΚ 221 Α΄/13-10-2006).
  Ευχαριστώ

 54. Γιαννης Παπαδοπουλος
  Dec 29, 2009 at 23:53:36
  #54

  <αγαπητε Κυριε Αργυρακοπουλε,
  Ευχαριστω για την απαντηση σας στο ερωτημα μου (Νρ 37-38) και ευχομαι ευτυχες το Νεο 2010

 55. #55

  Αγαπητέ κ. Δημήτρη Καμπούρογλου
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail ssubmitted on 2009/11/07 at 10:31am (Ώρα Ελλάδος +09 ώρες)

  Απαντώ στο ερώτημά σας με την παράθεση των συναφών διατάξεων.
  Ειδικότερα:
  1. Στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
  1.1. Η παράγραφος 2 του, υπό τον τίτλο «Ανελκύσεις ναυαγίων κ.τ.λ.» άρθρου 103 του βασικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά σύμφωνα με την οποία «Aι θέσεις εις ας επιτρέπεται η ανέλκυσις και εναπόθεσις πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων και άλλων αντικειμένων εις την ξηράν ορίζονται παρά του Λιμεναρχείου».
  1.2. Η παράγραφος α) του άρθρου 2 του Π.Κ.Λ. Πειραιά αριθ. 64 σύμφωνα με την οποία «Απαγορεύεται η ανέλκυσις εις την ξηράν ή η καθέλκυσις παντός πλωτού ναυπηγήματος άνευ ειδικής εγγράφου αδείας ημών».

  2. Στην περιοχή δικαιοδοσίας όλων των άλλων Λιμενικών Αρχών ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
  2.1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 190 του «Γενικού» Κανονισμού Λιμένα σύμφωνα με την οποία «Aπαγορεύεται η ανέλκυση λέμβων και πλοιαρίων στις αποβάθρες, προκυμαίες και προβλήτες, χωρίς άδεια της Λιμενικής Aρχής, καθώς και σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται δια λήψη θαλασσίων λουτρών».
  2.2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 262 του «Γενικού» Κανονισμού Λιμένα σύμφωνα με την οποία «Δεν επιτρέπεται η ανέλκυση επάνω εις την ξηρά, επισκευή ή κατασκευή ναυπηγημάτων χωρίς την άδεια της Λιμενικής Aρχής, η οποία καθορίζει και τις τυχόν προϋποθέσεις ανελκύσεως».
  2.3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 266 του «Γενικού» Κανονισμού Λιμένα σύμφωνα με την οποία «Aπαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των προκυμαιών, προβλητών, θαλασσίων και παραλιακών γενικά χώρων, καθώς και η ανέλκυση και εναπόθεση εις αυτούς κάθε πλωτού μέσου ή αντικειμένου, χωρίς άδεια της Λιμενικής Αρχής».

  3. Στην χερσαία και θαλάσσια ζώνη όλων των τουριστικών λιμένων (Μαρινών).
  Παρατίθενται πιο κάτω οι παράγραφοι 5.2 και 5.3. του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων:
  «5.2 Στους τουριστικούς λιμένες δεν επιτρέπεται:
  • Η τοποθέτηση από τους ιδιοκτήτες, αντιπροσώπους, κυβερνήτες ή πληρώματα των ελλιμενιζομένων σκαφών, ή οποιονδήποτε τρίτο, πάσης φύσεως ιδιοκατασκευών σταθερών ή μη, στα κρηπιδώματα, τους προβλήτες ή άλλους χώρους για την αποθήκευση μικροαντικειμένων, ναυτικών εργαλείων, σχοινιών ή αλυσίδων, χωρίς την έγκριση του φορέα διαχείρισης.
  • Μεγάλης κλίμακας εργασίες συντήρησης και μετασκευών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης των σκαφών απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και η χορήγηση σχετικής άδειας.
  5.3 Η ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους, ο καθαρισμός των υφάλων του στη θαλάσσια ή χερσαία ζώνη καθώς και η χρήση των κεκλιμένων επιπέδων ή υποδοχών, επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους για τις εργασίες αυτές χώρους, μετά από σχετική άδεια του φορέα διαχείρισης».

  4. Για τα πλοία άνω των 24 μέτρων ολικού μήκους με μεταλλικό περίβλημα (γάστρα) εφαρμογής, ως προς τις εργασίες επισκευής κ.λπ., τυγχάνει ο ν.3551/2007.

  Ευχαριστώ

 56. #56

  Αγαπητέ κ. ebak
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail submitted on 2009/02/05 at 3:17am (Ώρα Ελλάδος +09 ώρες)

  Όταν το σκάφος σας (ολικού μήκους μικρότερου των δώδεκα μέτρων) είναι εν πλω θα δείχνει:
  Λευκό φανό ορατό σε όλον τον ορίζοντα (360ο) και πλευρικούς φανούς δηλ. πράσινο δεξιά και κόκκινο αριστερά (112,5ο) .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μηχανοκίνητο πλοίο μήκους μικρότερου από 7 μέτρα και του οποίου η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους αντί για τους παραπάνω φανούς μπορεί να δείχνει ένα λευκό περίβλεπτο φανό και αν αυτό είναι πρακτικά δυνατό και πλευρικούς.

  Όταν είναι ακυβέρνητο (χωρίς να πλέει) θα δείχνει:
  Δύο κόκκινους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή ορατούς σε όλον τον ορίζοντα (360ο). Όταν όμως πλέει θα δείχνει και πλευρικούς, δηλ. πράσινο δεξιά και κόκκινο αριστερά (112,5ο) .

  Όταν είναι αγκυροβολημένο θα δείχνει:
  Λευκό φανό ορατό σε όλον τον ορίζοντα (360ο)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πλοίο μικρότερο από επτά (7) μέτρα, εφόσον είναι αγκυροβολημένο όχι μέσα ή κοντά σε στενό δίαυλο, θαλάσσιο διάδρομο ή αγκυροβόλιο ή όπου ναυσιπλοούν άλλα πλοία, δεν υποχρεούται να δείχνει τον παραπάνω ΛΕΥΚΟ φανό αγκυροβολίας
  Ευχαριστώ

 57. #57

  Αγαπητέ κ. Κοτσιόπουλε Παναγιώτη

  ΣΧΕΤ.: Δικό σου e-mail submitted on 2009/07/23 at 1:15am (Ώρα Ελλάδος +09 ώρες)

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων είναι υπόχρεα να φέρουν, για πλόες εσωτερικού, «Ραδιόφωνο τρανζίστορ και κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό ή εναλλακτικά φορητό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου), ή VHF/DSC καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του».
  Με το Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 καταργήθηκαν οι οικείες διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 σχετικές με την ύπαρξη σε ισχύ βεβαίωση εκκαθαρίστριας εταιρείας.
  Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτω πιο κάτω:
  1. την καταργηθείσα διάταξη της περίπτωσης ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Το άρθρο αυτό ρυθμίζει τις διαδικασίες μεταβίβασης της κυριότητας (πώληση κ.λπ.) μικρού σκάφους και
  2. την παλαιά (αντικατασταθείσα) και τη νέα (ισχύουσα) διάταξη της περίπτωσης ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Το άρθρο αυτό

  1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  «η) Πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρείας με την οποία ήταν συμβεβλημένος ο πωλητής του σκάφους για την τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας σε περίπτωση κατά την οποία διατίθεται ΔΔΣ ή ΔΣΠ».

  2.1. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  «ιδ) Σε περίπτωση που το σκάφος φέρει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (VHF, EPIRB, NAVTEX, κ.λπ) ελέγχεται η κατάσταση και η καλή λειτουργία του, η ύπαρξη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Tηλεπικοινωνιακού Σταθμού και η ύπαρξη βεβαίωσης εκκαθαρίστριας εταιρείας σε ισχύ ή εναλλακτικά η καταχώριση του προαναφερόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εφόσον χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ραδιοεπικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπόμενη στα Παραρτήματα Γ’ ή Δ’ άδεια εκτέλεσης πλόων».

  2.2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  «ιδ) Σε περίπτωση που το σκάφος φέρει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (VHF, EPIRB, NAVTEX, κ.λπ.) ελέγχεται η κατάσταση και η καλή λειτουργία του, η ύπαρξη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού ή εναλλακτικά η καταχώριση του προαναφερόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εφόσον χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ραδιοεπικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπόμενη στα Παραρτήματα Γ’ ή Δ’ άδεια εκτέλεσης πλόων».

  Ευχαριστώ

 58. #58

  Αγαπητέ κ Πανόπουλε Πάνο
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail submitted on 2009/03/03 at 2:20pm (Ώρα Ελλάδος +09:00 ώρες)
  Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αρνητική εφόσον, μεταξύ των άλλων, θα έχετε στην κατοχή σας τα παραστατικά αγοράς και το σκάφος σας πληροί τις προϋποθέσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. 4841/Φ7β/52/7-2-1997 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-06-1994 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής» (ΦΕΚ 111 τ. Β΄ /26-2-1997) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την αριθ. 4113.183/01/2004/18-10-2004 (ΦΕΚ 1613 τ.Β΄/29-10-2004) όμοια δηλ. τη νομοθεσία για τη Σήμανση CE.
  Με την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα μπορείτε να ασκείτε τη διακυβέρνηση του συγκεκριμένου σκάφους για ερασιτεχνική χρήση ή για επαγγελματική χρήση εφόσον όμως το σκάφος, αν πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 2743/1999, χαρακτηρισθεί ως επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.
  Ευχαριστώ.

 59. #59

  Αγαπητέ κ. Νικητάκη Μαυρουδή
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail submitted on 2009/02/09 at 1:56pm (Ώρα Ελλάδος +09:00 ώρες)
  Αν εννοείτε τα επαγγελματικά σκάφη που έχουν χαρακτηρισθεί ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄), τότε απαντήσεις στα ερωτήματά σας θα βρείτε στον ίδιο Νόμο, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2881/01 (ΦΕΚ 16 Α’), Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145 Α’), Ν. 2954/01 (ΦΕΚ 255 Α’) και Ν. 3182/03 (ΦΕΚ 220 Α΄) καθώς και στις 15 Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση των εξουσιοδοτικών του διατάξεων.
  Ευχαριστώ

 60. #60

  Αγαπητή κ. Λουκία
  ΣΧΕΤ.: Δικό σας e-mail submitted on 2008/12/11 at 7:05am (Ώρα Ελλάδος +09:00 ώρες)

  Στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) που αντικατέστησαν τα παλαιότερον τηρούμενα Λεμβολόγια δεν μπορούν να εγγραφούν επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων {Άρθρο 2 παργ. 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 26, ακολούθως από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 38 και τέλος από το Γ.Κ.Λ. 45, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παργ. 1α του ίδιου Γ.Κ.Λ. αριθ. 23}.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του ίδιου Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 ως ολικό μήκος ενός μικρού σκάφους νοείται «Η απόσταση μεταξύ των πλέον εξωτερικών άκρων της πρώρας και της πρύμνης ( σημεία ένωσης της γάστρας με το κατάστρωμα) του σκάφους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μήκος του τυχόν εξέχοντος πηδαλίου, προβόλου ή περιζώματος. Μετράται επί ευθείας παραλλήλου προς την τρόπιδα».

  Κατά συνέπεια στο ερώτημά σας η απάντηση είναι ότι το φουσκωτό σκάφος ολικού μήκους επτά (7) ακριβώς μέτρων μπορεί να εγγραφεί στα Β.Ε.Μ.Σ. και, υπό την τήρηση όλων των προϋποθέσεων (τρία τουλάχιστον συγκεκριμένης ηλικίας σκάφη κ.λπ.) του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38, μπορεί να εκναυλώνεται.

  Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι τα άνω των επτά (7) μέτρων ολικού μήκους σκάφη απαγορεύεται να εγγράφονται στα Β.Ε.Μ.Σ.

  Για να εφοδιαστούν, τα άνω των επτά (7) μέτρων ολικού μήκους σκάφη, με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2743/99, για να εκναυλώνονται (BARE BOAT ή όχι) πρέπει, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, να καταμετρηθούν και να εγγραφούν στα νηολόγια πλοιαρίων, να εφοδιαστούν με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του οποίου είναι το σκάφος να χρησιμοποιεί καύσιμο για την κύρια ή βοηθητική προωστική μηχανή βαθμού ανάφλεξης όχι κάτω των 65ο Κελσίου (άρθρο 14 παργ. 3α του π.δ. 917/1979), να διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης (σίτισης-διαμονής-υγιεινής) κ.λπ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο βιβλίο «Λιμενομία».
  Ευχαριστώ

 61. Constantinos Constantinou
  Jan 8, 2010 at 16:43:55
  #61

  Αγαπητε Ηυριε Αργυρακοπουλε,

  συγχαριτηρια για τον ιστιοτοπο!Ειναι καταπληκτικος και καθε πραγμα που λετε, το τεκμηριονετε με νομο η διαταξη και ετσι κανει και εμας να σας εμπιστευομαστε περισσοτερο!Θα προβω σε αγορα 1 jetski τις ερχομενες ημερες απο Αγγλια.Θα ηθελα να μαθω:

  Ποτε πρεπει να πληρωσω το ΦΠΑ?
  Με τι δικαιολογητικα παω εφορια και λιμεναρχειο?
  Τι ειναι εκκαθαριστρια εταιρεια?
  Ειναι υποχρεωτικο να εχω VHF?Πως γινεται εγκατασταση?Μπορω να εχω απλα Walkie Talkie με ανοιχτα καναλια (νομιζω υπαρχει αυτο).

  Συγνωμη για τις πολλες ερωτησεις αλλα εχω πελαγωσει!

  Μ’εκτιμηση και καλη χρονια με υγεια:
  Κωνσταντινος Κωνσταντινου

 62. #62

  Αγαπητέ κ. Κωνσταντίνε Κωνσταντίνου
  ΣΧΕΤ. Δικό σας e-mail submitted on 2010/01/08 at 4:43 am (Ώρα Ελλάδος +09:00 ώρες)
  1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23, ο Φ.Π.Α. πρέπει να πληρωθεί σε ένα Κράτος Μέλος (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
  Το εδάφιο αυτό έχει ως ακολούθως:
  «Σε περίπτωση που το σκάφος ή και η μηχανή του έχουν αγορασθεί στο εξωτερικό από Κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται διασάφηση Τελωνείου. Εφόσον έχουν αγορασθεί από Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή φωτοαντίγραφο της προσωρινής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόκτηση (αγορά), θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ του αγοραστή ή σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ περί της απαλλαγής του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαιτείται επίσημο παραστατικό στοιχείο για την αγορά τους στο εξωτερικό (Invoice) ή ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας».
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Είναι προφανές ότι η παραπάνω διάταξη ισχύει και για τα ατομικά σκάφη, κατά τον ορισμό της Οδηγίας 94/25/EU, ή και για τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (IET SKI κ.λπ.), κατά τον ορισμό του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20.
  2. Εκκαθαρίστρια εταιρεία είναι αυτή με την οποία συμβάλλεται, αν επιθυμεί, ο ιδιοκτήτης κάθε μικρού σκάφους για την παροχή ραδιοτηλεφωνικών υπηρεσιών
  3. Το VHF δεν είναι υποχρεωτικό.
  4. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20:
  «Iδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενα θαλάσσια μοτοποδήλατα καθώς και τα προσομοιάζοντα προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, JET-SKI κ.λπ), λεμβολογούνται, σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου και φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως».
  Ευχαριστώ

 63. Κυριακός Γιώργος
  Jan 25, 2010 at 02:28:55
  #63

  Αγαπητέ κύριε Αργυρακόπουλε.
  Μήπως θα μποπούσατε να με διαφωτήσετε στο παρακάτω ερώτημα;
  Θα αγοράσω ένα μεταχειρισμένο σκάφος από έναν ιδιώτη στην Αγγλία (φουσκωτό 9 μέτρων) στο όνομα της εταιρείας μου (εε) για την χρήση ώς Μεταφορά καταδυτικού εξοπλισμού και μεταφορά επιβατών. Χρειάζετε να πληρώσω ΦΠΑ στην ελλάδα ή άλλους δασμούς?
  Σας ευχαριστώ εκ τω προτέρω

 64. Orestis
  Feb 1, 2010 at 15:55:37
  #64

  Αγαπητέ κ. Αργυρακόπουλε ,

  Ειμαι κάτοχος ενος ταχύπλοου 5,5 μετρων που το χρησιμοποιώ ,εκτός των θαλασσινών περιπάτων, και για ερασιτεχνικό ψάρεμα.
  Το σκάφος ειναι αγορασμένο απο την Ρουμανία και εχει Ρουμάνικη άδεια πλεύσης όπως Ρουμανικη είναι και η άδεια χειριστή ταχυπλοου που κατέχω.
  Εγω έχω ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας αλλά δεν έχω άδεια αλιείας για το σκάφος.
  Υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε αυτή την περίπτωση ή είμαι μονίμως εκτεθιμένος σε τυχόν έλεγχο ?

  Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την προσφορά σας.

 65. #65

  Αγαπητέ κ. Ορέστη
  ΣΧΕΤ. Δικό σας e-mail submitted on 2010/02/01 at 15:55 am (Ώρα Ελλάδος +09:00 ώρες).

  Προκειμένου να ασκηθεί στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο η δραστηριότητα της ερασιτεχνικής αλιείας από σκάφος, αυτό απαιτείται να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους (Σχετ.: β.δ. 666/66).
  Για την απόκτηση της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους απαιτείται η εγγραφή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παργ. 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 B’/01-03-2000) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει, στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (B.E.Μ.Σ.). H εγγραφή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. 23.
  Σχετική με τα παραπάνω είναι και η διαταγή YEN/ΔΛA-γ 2133.1.2/03/02/28-1-2002.

  Για την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους παραθέτω πιο κάτω την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444 τ.Β΄/26-4-1999.
  «8. Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, με τους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. Η εξέταση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες άδειες, που κατέχουν αλλοδαποί, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας τους. Ομοίως γίνονται αποδεκτές αντίστοιχες άδειες που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής».
  Ευχαριστώ

 66. #66

  Αγαπητέ κ. Κυριακέ Γιώργο
  ΣΧΕΤ. Δικό σας e-mail submitted on 2010/01/25 at 2:28 am (Ώρα Ελλάδος +09:00 ώρες).
  1. Δασμούς όχι (ενδοκοινοτική μεταφορά).
  2. Η αγοραπωλησία μικρού σκάφους στην Ελλάδα υπόκειται σε χαρτοσήμανση 3,6%.
  3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί αν το σκάφος περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την αριθ. 2003/44/ΕΚ όμοια.
  Ευχαριστώ

 67. Παναγιώτης
  Jun 6, 2010 at 06:01:23
  #67

  Κύριε Αργυρακόπουλε καταρχάς συγχαρητήρια για το site σας και για τα βιβλία σας. Δύο ερωτήσεις: 1) Τα ερασιτεχνικά _αλιευτικά__ θεωρούνται σκάφη εσωτερικής αλιείας και άρα πρέπει να γράφεται το όνομα και ο αριθμός λεμβολογίου τους στην πρύμνη ή μόνο στην πλώρη και ισχύει για αυτά η γενικότερη διάταξη του ΓΚΛ 23 όπως σήμερα ισχύει; 2)Πλέον, ο κάτοχος επαγγελματικής ατομικής μπορεί να βγάλει ατομική ερασιτεχνική και να _επιβαίνει_σε ερασιτεχνικό σκάφος. Μπορεί όμως να βγάλει και σκάφους ερασιτεχνική για σκάφος στο όνομά του και αν ναι που προβλέπεται αυτό και γιατί δεν περάστηκε ως ξεκάθαρη διάταξη στον ΓΚΛ 45 αφού αυτή ήταν η πρόθεση του νομοθέτη;

 68. Σαραντης Κ.
  Jun 21, 2010 at 09:53:45
  #68

  Αγαπητε κ Αργυρακοπουλε
  Θα ηθελα να μαθω αν υπαρχει καποιο ενημερωμενο εντυπο που περιλλαμβανει ολους τους κανονισμους/διαταξεις(υποχρεωτικα εφοδια σκαφους,ελλιμενισμος,κτλ) που υποχρεουται να γνωριζει χειριστης σκαφους μεχρι 12μ.
  Eυχαριστω.

 69. Γιώργος Παρδάλης
  Jul 5, 2010 at 02:14:07
  #69

  Καλημέρα κ.Αργυρακόπουλε συγχαρητήρια για την δουλεία σας θα ήθελα μια διευκρίνηση για την αγορά σκάφους με σημαία Αγγλίας έτος κατασκευής 1988 , τη πρέπει να προσκομίσω στο Λιμεναρχείο σαν δικαιολογητικά για την εγγραφή και χρειάζεται ce το σκάφος

 70. #70

  Αγαπητέ κ. Παρδάλη Γιώργο
  Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) σύμφωνα με την Οδηγία 94/25/ΕΚ, όπως σήμερα ισχύει, δεν απαιτείται, καθόσον το σκάφος είναι κατασκευασμένο πριν από την 16/6/1998.
  Είναι προφανές όμως ότι δεν μπορώ, στα στενά όρια ενός e-mail, να σας απαριμθήσω (και παράσχω τις απαραίτητες διευκρινίσεις) όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιολογητικά για την εγγραφή του σκάφους στο οικείο βιβλίο της Λιμενικής Αρχής.
  Ευχαριστώ
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο βιβλίο “ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ” θα βρείτε όλες τις απαντήσεις.

 71. #71

  Αγαπητέ κ. Σαράντο
  Το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί για τα θέματα που θίγονται στο σχετικό e-mail σας είναι το “Λιμενομία”.
  Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα περιεχομένων του στην ιστοσελίδα μου για να το επιβεβαιώσετε.
  Ευχαριστώ
  Αργυρακόπουλος Άγγελος

 72. Κωνσταντινος Παπας
  Jul 11, 2010 at 08:29:33
  #72

  Αγαπητε κ. Αργυρακοπουλε
  θα ηθαλα την συμβουλη σας Προκειται να αγορασω ενα σκαφος 6μ ταχυπλοο με μηχανη εσω-εξω γερμανικης κατασκευης μοντελο 1989 απο Γερμανο Το σκαφος βρισκεται ηδη στην Ελλαδα και το κυκλοφορει ο Γερμανος με γερμανικη αδεια.
  Ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησω για την μεταβιβαση του και την εκδοση Ελληνικου λεμβολογιου
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων
  Με εκτιμηση

 73. #73

  Αγαπητέ κ. Παπά Κώστα
  Τα δικαιιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία που ακολουθείται προβλέπονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ.23.
  Ευχαριστώ

 74. #74

  Αγαπητέ κ. Παναγιώτη,
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23 «Το όνομα του σκάφους και ο αύξων αριθμός εγγραφής του στο Β.Ε.Μ.Σ, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, αναγράφονται κατά σειρά με ευδιάκριτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου στις παρειές της πρώρας του, το δε ύψος των χαρακτήρων (γραμμάτων και αριθμών) είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του ύψους εξάλων και όχι μικρότερο των επτά (7) εκατοστόμετρων και αναλόγου πλάτους. Μεταξύ του ονόματος και του αύξοντα αριθμού αναγράφεται το γράμμα Σ ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του λιμένα εγγραφής εάν όμως είναι ταχύπλοο σκάφος αντί του γράμματος Σ αναγράφεται το γράμμα Τ.»
  2. Εμπνευστής και συντάκτης της διάταξης σύμφωνα με την οποία κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδειας αλιείας και να αλιεύει επιβαίνοντας σε σκάφος εφοδιασμένο με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας, ήμουν εγώ, καθόσον μου είχε τεθεί από φίλους αναγνώστες των βιβλίων μου. Η διάταξη είναι ξεκάθαρη !!!. Άργησε όμως να τεθεί σε ισχύ καθόσον θα έπρεπε προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναβάθμισης του Κέντρου Αλιευτικού Μητρώου.
  3. Ήδη οι διαδικασίες αναβάθμισης του Κέντρου Αλιευτικού Μητρώου ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια άρχισε να ισχύει η σχετική διάταξη και κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας μπορεί να εφοδιασθεί και με αντίστοιχη ερασιτεχνική και να αλιεύει επιβαίνοντας σε σκάφος εφοδιασμένο με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας (ΣΧΕΤ.: ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΛΑ Β΄-Γ΄ ΩΠ: 251056/05-2010 προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας).
  4. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παργ. 1α του π.δ. 373/85 (ΦΕΚ 131 Α΄) προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας είναι η κατοχή ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, παρέχεται πλέον το δικαίωμα σε επαγγελματία αλιέα ιδιοκτήτη ερασιτεχνικού σκάφους να το εφοδιάσει και με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας.
  Ευχαριστώ.

 75. Σοφια Αλεξιου
  Jul 27, 2010 at 03:18:36
  #75

  Αξιοτιμε κυριε θα ηθελα να ρωτησω εαν το διπλωμα
  χειριστου σκαφους που κατεχω και ειναι της
  Δημοκρατιας του Τογκο για σκαφη μεχρι 20 τονους
  ισχυει στην Ελλαδα
  Ευχαριστω εκ των προτερων

 76. #76

  Αγαπητή κυρία Σοφία Αλεξίου
  Σύμφωνα με την παργ. 8 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 3131.1/03/99/6-AΠP-1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 444 τ.Β’/26-4-1999), για να έχει ισχύ στην Ελλάδα η συγκεκριμένη άδεια που κατέχετε θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας της.
  Ευχαριστώ

 77. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Aug 2, 2010 at 03:14:32
  #77

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Φ.Π.Α.ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ 70 HP.SAS ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 78. #78

  Αγαπητέ κ. Γιώργο Δημητρακόπουλε
  Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αρνητική δηλ. ο, υπό αγορά από σας, εξωλέμβιος κινητήρας υπάγεται στο Κωδικό ΣΟ 8407 ;; ;; του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2658/87 για την Δασμολογική και Στατιστική ονοματολογία και το Κοινό δασμολόγιο και δεν περιλαμβάνεται στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στην περίπτωση ιγ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε από τους ν. 3842/2010 και 3845/2010.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη θέση των τεσσάρων, παραπάνω, ερωτηματικών θα πρέπει να τεθούν ισάριθμοι αριθμοί, ανάλογα με την ισχύ ή τον κυλινδρισμό του εκάστοτε εξωλέμβιου κινητήρα Ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) π.χ. 8407 21 91 υποδηλώνει εξωλέμβιο κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 Kw (Of a power not exceeding 30 kW).

 79. Άγγελος Χονδρογιάννης
  Aug 6, 2010 at 23:34:08
  #79

  συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε
  ενδιαφέρομαι να μάθω τον τρόπο που θα μπορέσω να εκδώσω χαρτιά για ιστιοπλοϊκό που θα κατασκευάσω εξολοκλήρου μονός μου, έχω τα σχέδια και σκέφτομαι να το ξεκινήσω, αν είναι κάλο το αποτέλεσμα θα φτιάξω και άλλα φυσικά.

 80. #80

  Αγαπητέ κ. Χονδρογιάννη
  Από τα γραφόμενά σας κρίνω ως απαραίτητη την, από μέρους σας, προμήθεια του δίτομου βιβλίου μου “Λιμενομια”. Και τούτο διότι εκτός από τα δικαιολογητικά, για την κατασκευή “προτύπου σκάφους” και κατά συνέπεια μεταγενέστερα σειράς σκαφών, απαιτείται μια σειρά θεμάτων, ως ενδεικτικά (Εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών, σύνταξη και διατήρηση επί δεκαετία ναυπηγικού φακέλλου, έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) κ.λπ.
  Ευχαριστώ

 81. Αθανιτης Σπύρος
  Aug 10, 2010 at 08:34:47
  #81

  Κύριε Αργυρακόπουλε καλησπέρα. έχω ξεκινήσει και διαβάζω το εγχειρίδιο εξεταστέας ύλης την Β’έκδοση από συγγεωή μου. Διαπίστώνω ότι υπάρχει η Γ’ έκδοση. σημαντικές διαφορές, ή προστέθηκαν οι τροποποιησειςαρ 20 του Γενικου Λιμενά?

 82. #82

  Αγαπητέ κ. Αθανίτη Σπύρο
  Ισχύει το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας.
  Ευχαριστώ

 83. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Aug 23, 2010 at 07:42:38
  #83

  Κυριε Αργυρακοπουλε ,συγχαρητηρια για την δουλεια που κανετε. Ειμαι 14 χρονια ανεργος και θα ηθελα να μου πειτε εαν μπορω να αποκτησω επαγγελματικη αδεια αλιειας για να εργασθω σε σκαφος επαγγελματικο φιλου μου που εχει προβλημα υγειας και ισως το αγορασω. Ερωτω πιο πολυ γιατι ειμαι κατοχος μικρου ερασειτεχνικου σκαφους.. ευχαριστω.

 84. #84

  Αγαπητέ κ, Βερβενιώτη Νικόλαε
  Η απάντηση είναι ναι.
  Ευχαριστώ.

 85. Αγγελος
  Sep 6, 2010 at 02:49:12
  #85

  κ. Αργυρακόπουλε, ταξίδευα με το φουσκοτό μου 7.5 μέτρων στην Ιθάκη και κατά τον έλεγχο του λιμενικού δεν είχα μαζί μου την άδεια εκτέλεσης πλόων του σκόφους και έτσι μου έδωσασ κλήση. Το σκάφος έχει κανονικά άδεια απλά δεν την είχα μαζί μου.Παραδέχθεικα το λάθος μου στην εγγραφη απολογία που μου ζητήθηκε στην αστυνομί ατου τόπου κατοικίας μου αλλά δνε ξέρω ακόμα τι πρόστιμο θα πληρώσω. Μήπως γνωρίζετε? Επίσης ποιο είναι το πρόστιμο όταν ένα τέτοιο σκάφος δεν έχει πυροσβεστήρα? (ένας γνωστός πήρε τέτοια κλήση Ευχαριστώ.

 86. #86

  Αγαπητέ κ.Άγγελε

  Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 τ.Β’/1-3-2000) «H άδεια εκτέλεσης πλόων βρίσκεται στο σκάφος και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του σκάφους που δεν έχει εφοδιασθεί με άδεια εκτέλεσης πλόων ή η τυχόν εκδοθείσα έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη».
  Τόσον για τη δική σας παράβαση όσον και για του φίλου σας τα όρια των απειλούμενων διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) είναι:
  ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ: 26,41 Ευρώ (αριθ. 1082497-24/0016/09-7-1998, ΦEK 772 τ.B’/1998).
  ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ: 45.526,88 Ευρώ (π.δ. 193/01, ΦEK 156 τ.A’/2001).

  Ευχαριστώ

 87. Φιλήμων Γονιδάκης
  Sep 13, 2010 at 01:58:56
  #87

  Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας και το βιβλίο σας ‘Λιμενομία’ του οποίου έχω όλους τους τόμους.
  Παρακαλώ την άποψη σας για μια διευκρίνηση για τον ορισμό του ολικού μήκους στην περίπτωση των πνευστών φουσκωτών σκαφών:
  Ο ορισμός όπως υπάρχει στον ΓΚΛ 23 και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του δεν έχει εφαρμογή σε φουσκωτά σκάφη. Σύμφωνα με τη σήμανση CE (ISO 8666:2002), απο τη στιγμή που το μπαλόνι λαμβάνει μέρος στη δυναμική και μη υποστήριξη των σκαφών αυτών τότε το ολικό μήκος ισούται με το μήκος μπαλονιών (CE), διαφορετικά ο ορισμός σαν η μεγαλύτερη απόσταση απο το πλέον άκρο πρωρας και πρύμνης ή τομή καταστρώματος με εξωτερικό περίβλημα οδηγεί σε πολύ διαφορετικό υπολογισμό του ολικού μήκους στη περίπτωση φουσκωτών (δηλαδή περιλαμβάνεται το μπαλόνι ή όχι). Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια ερμηνευτική εγκύκλιος στο παραπάνω θέμα.
  Θα εκτιμόυσα πολύ το σχόλιο σας.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 88. Eυάγγελος Δέδες
  Sep 13, 2010 at 08:00:16
  #88

  Αγαπητέ κ. Αγγελε. Συγχαρητήρια για την τιτάνια προσπάθεια που επιτυχώς καταβάλλετε για την απάντηση των ερωτήσεων που σας υποβάλλονται και γιπχα την συντήρηση αυτου του μεγάλου ιστότοπου. Ευχομαι να αποτελέσετε πηγή έμπνευσης και για το υπόλοιπο Λιμενικό Σώμα.Διαβασα όλες τις προηγούμενες ερώτήσεις προσπαθώντας να αποφύγώ μια ερώτηση που ίσως να έχει ήδη απαντηθεί αλλά δεν βρήκα κάποια ομοια. Η ερώτηση μου είναι;α
  -Μπορεί ο κάτοχος ελληνικής αδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους να χρησιμοποιήσει την αδεια του στο εξωτερικό; και εαν μπορεί, αυτό γίνεται στα πλαίσια κάποιας γενικής νομοθεσίας και συμφωνίας (πχ ευρωπαικής) ή είναι θέμα καθαρά νομοθεσίας συγκεκριμένης χώρας;
  Ευχαριστώ

 89. #89

  Αγαπητέ κ. Ευάγγελε Δέδε

  1. Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει προσπάθειες κατά το έτος 1999.
  2. Στην Ελλάδα ισχύει η παρακάτω διάταξη του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20, η οποία έχει ως εξής:
  «Αντίστοιχες άδειες, που κατέχουν αλλοδαποί, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας τους. Ομοίως γίνονται αποδεκτές αντίστοιχες άδειες που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής».
  3. Κατά συνέπεια είναι θέμα της εσωτερικής νομοθεσίας του κάθε κράτους.
  Ευχαριστώ

 90. #90

  Αγαπητέ κ. Γονιδάκη Φιλήμων
  Συμφωνώ με την άποψή σας. Δείτε γιατί:
  α) Οι κατασκευαστικές (και όχι μόνο) απαιτήσεις των σκαφών αναψυχής ρυθμίζονται, κατά βάση, από την Οδηγία 94/25/ΕΚ, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/44/ΕΚ. Προς τις δύο αυτές Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-ΙΟΥΝ-1994 και της 16-ΙΟΥΝ-2003, αντίστοιχα, εναρμονίστηκε το εσωτερικό μας Δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) αριθ. 4841/Φ7β/52/7-2-1997 (ΦΕΚ 111 τ. Β΄ /26-2-1997) και αριθ. 4113.183/01/2004/18-10-2004 (ΦΕΚ 1613 τ.Β΄/29-10-2004).
  β) Σύμφωνα με την παργ. 3α του άρθρου 1 της παραπάνω Οδηγίας ως σκάφος αναψυχής νοείται «σκάφος παντός τύπου που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και σκοπούς αναψυχής με μήκος κύτους από 2,5 έως 24 m, μετρούμενο σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσης».
  γ) Το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο είναι το ISO 8666 Small craft – Principal data, First edition 2002-11-01 (ΕΛΟΤ EN ISO 8666, Μικρά σκάφη – Κύρια δεδομένα 2002-12-23).
  δ) Η παράγραφος 5 του παραπάνω ISO 8666 πραγματεύεται τον τρόπο μέτρησης των μηκών ολικού, (κύτους) γάστρας και ισάλου (Lmax και LH και LWL ).
  ε) Από πλευράς ελληνικής νομοθεσίας για τα μικρά σκάφη (ερασιτεχνικά μέχρι και 12 μέτρων ολικού μήκους) ισχύει και εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 23, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε.
  Για λόγους ταυτότητας των δύο νομοθετημάτων (Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 και Οδηγία) θα πρέπει να αναληφθούν από το αρμόδιο Υπουργείο οι απαραίτητες ενέργειες.
  Ευχαριστώ

 91. Κ. Μαουνης
  Sep 21, 2010 at 07:33:01
  #91

  Αγαπητε κυριε Αργυρακοπουλε , απο ποια ηλικια μπορει κανεις να δοσει εξετασεις για αδεια οδηγησεως ταχυπλου.
  Συνχαρητηρια για την ιστοσελιδα σας, ευχαριστω.
  Κωστας Μαουνης

 92. #92

  Αγαπητέ κ. Μαούνη Κ.
  Παραθέτω παρακάτω την παραγ. 2α του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, όπως σήμερα ισχύει, η οποία απαντά στο ερώτημά σας.
  Ευχαριστώ.
  “2. Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία γίνεται δεκτή εφόσον:
  α) έχει συμπληρώσει το 18ο της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του”.

 93. george
  Sep 25, 2010 at 16:17:09
  #93

  καλημέρα και συγχαρητήρια για την ιστιοσελίδα σας,
  θα ήθελα να μάθω αν κάποιος μπορεί να αποκτήσει άδεια χειριστού ταχυπλόου σκάφους χωρίς να έχει βγάλει ποτέ δίπλωμα αυτοκινήτου και είναι πάνω από 65 χρονών.μπορει να δώσει δώσει εξετάσεις?αν ναι από που προβλέπεται?

 94. Nikos
  Sep 26, 2010 at 09:06:30
  #94

  Καλησπερα κυριε Αργυρακοπουλε,
  θα ηθελα να ρωτησω μεχρι ποσους hp δεν χρειαζεται
  αδεια χειριστου σκαφοθς, για ενα φουσκωτο.
  Ευχαριστω

 95. #95

  Αγαπητέ Κοζάρη Νίκο

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 22 δεν θεωρείται ταχύπλοο σκάφος κάθε φουσκωτό σκάφος που φέρει εξωλέμβια μηχανή (κινητήρα) μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης μέχρι και 15ΗΡ. Κατά συνέπεια, για το χειρισμό του δεν απαιτείται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

  Ευχαριστώ.

 96. #96

  Αγαπητέ Σπυρίδων Γεώργιε
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20, όπως αντικαταστάθηκε από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 44, αναφέρει τα ακόλουθα:
  «Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία γίνεται δεκτή εφόσον:
  α) έχει συμπληρώσει το 18ο της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του»
  β) …………………………….. κ.λπ.

  Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και Κανονισμού:
  «Η υγεία και καταλληλότητα πιστοποιούνται (βεβαιώνονται) από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής καθώς και από οφθαλμίατρο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό (βεβαίωση) αλλά μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειάς τους»
  Είναι προφανές, ύστερα από τα παραπάνω, ότι στο ερώτημά σας προσήκει καταφατική απάντηση.
  Ευχαριστώ.

  Διαβάστε και αυτό !!!
  Είναι άρθρο μου στο περιοδικό «ΣΚΑΦΟΣ»
  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: Το περιβόητο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας!!!
  Έχω συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας μου, μπορώ να δώσω εξετάσεις για να πάρω άδεια οδήγησης οχήματος;
  Η απάντηση είναι ναι.
  Έχω συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας μου, μπορώ να δώσω εξετάσεις για να πάρω άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους;
  Ας το δούμε όμως καλλίτερα το θέμα αυτό.
  Ήταν πρωί μιας Τετάρτης (δεν πάνε πολλές ημέρες από τότε) όταν τα γραφεία του περιοδικού ΣΚΑΦΟΣ επισκέφθηκε ένας κύριος αγανακτισμένος και ζήτησε να δει κάποιον αρμόδιο, όπως μας είπε.
  Βλέποντας στο πρόσωπό του τα έντονα σημάδια της αγανάκτησής του, η πρώτη μου δουλειά ήταν να του προσφέρω έναν καφέ. Πριν ακόμη ετοιμασθεί ο καφές άρχισε να μας διηγείται την εξής ιστορία.
  «Μόλις έκλεισα τα εξήντα πέντε χρόνια μου και ταυτόχρονα πήρα και τη σύνταξή μου. Με το γλίσχρο εφάπαξ που μου έδωσε το ταμείο μου αγόρασα μια ψαρόβαρκα. Πάντα ήταν το όνειρό μου, όταν θα γινόμουν συνταξιούχος, να ασχοληθώ με το ερασιτεχνικό ψάρεμα. Βλέπεις αγαπώ τη θάλασσα αφού άλλωστε είμαι και νησιώτης. Δυστυχώς άλλες προτεραιότητες πρυτάνευαν στην πολυτάραχη ζωή μου, μεγάλωσα και σπούδασα τρία παιδιά, χρήματα δεν περίσσευαν, και έφθασα να γίνω εξήντα πέντε χρονών για να μπορέσω με το εφάπαξ μου να γίνω και εγώ καραβοκύρης. Έλα όμως που για να μπορώ να κυβερνάω τη ψαρόβαρκα πρέπει να έχω και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, γιατί η μηχανή της είναι πάνω από 30 άλογα. Τι να κάνω, αποφασίζω να συγκεντρώσω όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και γραμμή κατευθείαν για το λιμεναρχείο. Φαντασθείτε λοιπόν την έκπληξή μου όταν με πληροφόρησαν ότι δεν μπορώ να δώσω εξετάσεις γιατί έχω συμπληρώσει το περιβόητο «εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας μου». Στην αρχή νόμιζα ότι ο λιμενικός μου έκανε πλάκα. Όταν όμως κατάλαβα ότι δεν αστειευόταν, ζήτησα να δω ποιος είναι ο νόμος αυτός που ταπεινώνει τα περήφανα γηρατειά. Ποιος είναι ο νόμος αυτός που βάζει με ανελέητο τρόπο φραγμό στα όνειρά μου. Ποιος είναι ο νόμος αυτός που σου λέει, δούλεψε σκλάβε μέχρι τα 65 και βάλε (βλέπεις για τη δουλειά είμαι ικανός) και μετά σε ρίχνω στον Καιάδα. Ποιος είναι ο νόμος αυτός που μου στερεί τη δυνατότητα, τώρα που έχω την έστω και μικρή οικονομική άνεση (εφάπαξ γαρ), να κάνω πράξη το όνειρό μου, να κάνω πράξη αυτό που με άλλα λόγια το λένε χόμπι. Ποιος είναι ο νόμος αυτός που σου λέει ότι από δω και μπρος θα γίνεσαι δεκτός μόνο στα ΚΑΠΗ. Ποιος είναι ο νόμος αυτός που την ικανότητα ενός ανθρώπου τη ζυγίζει και την εκτιμά με βάση την ηλικία και όχι με βάση τη ζωντάνια που διαθέτει και μπορεί να αποδειχτεί με ιατρικές εξετάσεις (σωστό).
  Πράγματι μου έδειξαν ένα άρθρο ενός Κανονισμού Λιμένα, όπως μου είπαν, που απαγορεύει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε όποιον έχει περάσει το περιβόητο «εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας». Αντιλαμβάνεσαι φίλε μου τι ένοιωσα. Πήρα των ομματιών μου και έφυγα απογοητευμένος και ταπεινωμένος, ενώ άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου η ιδέα ότι είμαι ανίκανος πλέον και μάλλον η δραστηριότητά μου στο μέλλον θα πρέπει να εξαντλείται στα ΚΑΠΗ.
  Την επόμενη μέρα με ξεκάθαρο μυαλό λέω μέσα μου. Δεν ρωτάω, έτσι από περιέργεια, την Υπηρεσία Συγκοινωνιών του νομού μου να δω αν τα ίδια ισχύουν και για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων. Οποία όμως η έκπληξή μου όταν με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας και τούτο γιατί η νομοθεσία μας, όπως μου είπαν, έχει εναρμονισθεί με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί κάποιος να βγάλει άδεια οδήγησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αρκεί μόνο να είναι υγιής και να προσκομίσει τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις. Μου είπαν επίσης ότι η οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυξημένης τυπικής ισχύος, θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του υπάλληλου που έτσι μου τα είπε, και ότι υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας.
  Αμέσως πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη «Ρε μπας και οι κουτόφραγκοι είναι πιο έξυπνοι από μας. Αλλά πάλι τότε γιατί έχει επικρατήσει να τους λέμε έτσι».
  Άκουσε αγαπητέ φίλε. Κάθε μέρα που περνάει τόσο και πολύ καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι μόνο οι Ευρωπαίοι θα μας βάλουν μυαλό.
  Δεν ξέρω αν εσείς σαν περιοδικό του χώρου θα κάνετε κάτι. Πάντως εγώ σας έδωσα μια αφορμή να το ψάξετε το θέμα».
  Του υποσχέθηκα ότι θα όλοι μας θα βοηθήσουμε να αποκατασταθεί η αδικία αυτή.
  Και τηρήσαμε την υπόσχεσή μας αυτή !!!
  Ας δούμε όμως αναλυτικά τι προβλέπει η νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης οχημάτων όσο και η αντίστοιχη για τις άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών.
  Και πρώτα για τις άδειες οχημάτων.
  Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει το θέμα αυτό είναι το προεδρικό διάταγμα με αριθμό 19 του έτους 1995, που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ με αριθμό 15.
  Το διάταγμα αυτό έχει τίτλο «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης».
  Το θέμα του ορίου ηλικίας καθορίζεται στο άρθρο 7 και βέβαια εκεί δεν υπάρχει όριο προς τα πάνω. Αντίθετα όριο υπάρχει προς τα κάτω και, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας οδήγησης, ορίζεται το 18ο ή το 21ο έτος της ηλικίας.
  Είχε λοιπόν δίκιο ο φίλος μας.
  Ας δούμε τώρα τι προβλέπει η θαλασσινή νομοθεσία.
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:
  «Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία γίνεται δεκτή εφόσον:
  α) έχει συμπληρώσει το 18ο και δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του
  β) είναι υγιής
  γ) γνωρίζει κολύμβηση
  δ) είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση».
  Είναι προφανές ότι προσυπογράφουμε τις ενστάσεις του φίλου-αναγνώστη του περιοδικού μας. Ο λόγος τώρα ανήκει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Από προηγούμενη εμπειρία μου (λόγω πρότερης ιδιότητας) είμαι βέβαιος ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που στελεχώνει το Υπουργείο Ε.Ν. θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με τον ανάλογο σωστό και επιβεβλημένο από τις περιστάσεις τρόπο. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρόν. Αναμένουμε τις εισηγήσεις των αρμόδιων προς τον Υπουργό Ε.Ν. ευελπιστώντας ότι ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης θα δώσει άμεσα τη δέουσα λύση.
  Η παραπάνω «ιστορία» είναι αληθινή. Τα στοιχεία του αναγνώστη μας στη διάθεση κάθε αρμόδιου.
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
  (25-ΙΟΥΝ-2007)
  Τελικά το θέμα διευθετήθηκε και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα του αναμενομένου με την έκδοση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 44 (ΦΕΚ 1687 τ. Β΄/17-11-2006) ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20. Παρακάτω παρατίθενται όπως σήμερα, μετά την τροποποίησή τους, ισχύουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 3.
  Άρθρο 3
  Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών.
  1. Ο χειρισμός ταχύπλοων (ταχυκίνητων) σκαφών επιτρέπεται σε άτομα που έχουν άδεια χειριστή από τη Λιμενική Αρχή.
  2. Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία γίνεται δεκτή εφόσον:
  α) έχει συμπληρώσει το 18ο της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω περίπτωση α) τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 44 (ΦΕΚ 1687 τ. Β΄/17-11-2006).
  β) είναι υγιής
  γ) γνωρίζει κολύμβηση
  δ) είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
  3. Για την απόδειξη των υπό στοιχεία γ και δ προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου αρκεί η υπογραφή, από τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 Α΄), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα. Στη δήλωση αυτή ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης ότι δεν έχει υποβάλλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας. Η ηλικία αποδεικνύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού (π.χ. Διαβατήριο).Η υγεία και καταλληλότητα πιστοποιούνται (βεβαιώνονται) από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής καθώς και από οφθαλμίατρο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό (βεβαίωση) αλλά μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειάς τους. «Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του, είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να προσκομίσει τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις)». Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευροψυχίατρου ή ορθοπεδικού των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω εντός εισαγωγικών «» πρόταση προστέθηκε με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 44 (ΦΕΚ 1687 τ. Β΄/17-11-2006)

 97. #97

  Αγαπητέ κ. Νίκο e-mail σας Submitted on 2010/09/26 at 9:06am
  Για το χειρισμό φουσκωτού μηχανοκίνητου σκάφους με κινητήρα (μηχανή) μέχρι και δέκα πέντε (15) άλογα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. (Σχετ. άρθρο 2 παργ.1 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, όπως σήμερα ισχύει).
  Ευχαριστώ.

 98. Γιώργος Μπόγδανος
  Sep 24, 2012 at 02:29:38
  #98

  Κύριε Αργυρακόπουλε γειά σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω με το πτυχίο χειριστή ταχύπλοου σκάφους που έχω στην κατοχή μου 12ετία έχω το δικαίωμα να οδηγήσω θαλάσσιο Ταξί με μήκος μικρότερο των 10 μέτρων και με μέγιστο αριθμό επιβατών τα 8 άτομα ? ή χρειάζομε κάποιο άλλο δίπλωμα – πτυχίο ?
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας – Γιώργος Μπόγδανος

 99. antonios vasilakhs
  Sep 28, 2012 at 06:48:13
  #99

  ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΔΗΓΩ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΚΑΦΟΣ;
  2.ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΑ;
  3. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΩ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ;

 100. Τάκης Βλαχόπουλος
  Oct 4, 2012 at 06:12:04
  #100

  Καλησπέρα κ. Αργυρακόπουλε θα ήθελα να σας ρωτήσω με το δίπλωμα πηδαλιούχου για τα αλιευτικά εάν ισχύει κ για επιβατηγά τουριστικά σκάφη μικρότερα των 10 μέτρων η θα πρέπει να ξαναδώσω εξετάσεις το ίδιο δίπλωμα για δεύτερη φορά..?Ευχαριστώ..

 101. #101

  Αγαπητέ κ. Τάκη Βλαχόπουλε
  Παραθέτω πιο κάτω απόσπασμα της διαταγής ΩΠ: 251110/02-10 της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας:
  «οι επιτυχόντες στις εξετάσεις θα εφοδιάζονται με άδεια χειριστή πηδαλιούχου στο σώμα της οποίας θα τίθεται παρατήρηση με ερυθρά μελάνη, ως ακολούθως: «Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕ Π.Δ. 16/2004 (ΦΕΚ 9 Α΄)».
  Κατά συνέπεια η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αρνητική.
  Ευχαριστώ

 102. #102

  chatjifot@yahoo.gr

  Το μήνυμα επισημάνθηκε
  1:02 μ.μ. Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012
  Γειά σου Χαρά. Γεια και στην αδελφή.
  Όταν διαβάσετε την επισυναπτόμενη (συναποστελλόμενη) εγκύκλιο σχετική με την ακινησία των σκαφών αναψυχής θα διαφωτισθείτε !!!
  Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεσή σας.
  Ευχαριστώ.

 103. #103

  Αγαπητέ κ. Μπόγδανε
  Με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους δεν μπορείτε να διακυβερνήσετε θαλάσσιο ταξί.
  Παραθέτω πιο κάτω την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 16, όπως αντικαταστάθηκε από τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 48.
  «1. Η σύνθεση πληρώματος των θαλάσσιων ταξί είναι η προβλεπόμενη για την ανώτατη
  κατηγορία πλόων για την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία τους, εφόσον δεν υφίσταται ειδική διάταξη για την υπόψη κατηγορία πλοίων ή για μεμονωμένο πλοίο, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α` 261)».
  Ευχαριστώ

 104. #104

  Αγαπητέ κ. Bασιλάκη Αντώηη
  1. Με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους μπορείτε να διακυβερνήσετε πλοίο αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 20 μ., το οποίο είναι, με άδεια του Υπουργού Ναυτιλίας, χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2743/1999.
  2. Με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους μπορείτε να διακυβερνήσετε ερασιτεχνικό σκάφος που είναι χαρακτηρισμένο ως ταχύπλοο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20.
  3. Με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (απαραίτητη η κατοχή επί διετία) μπορείτε να διακυβερνήσετε επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων (ν. 3409/2005).
  4. Με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ΔΕΝμπορείτε να διακυβερνήσετε άλλο επαγγελματικό πλοίο/σκάφος.
  ΕΥχαριστώ.

 105. Μιχαλακης Μανωλης
  Dec 2, 2012 at 10:14:56
  #105

  Θελω να ρωτησω με το διπλωμα ταχυπλου μεχρι ποσα μετρα ιχ σκαφος μπορω να κυβερνησω και τι χρειαζεται για να κυνερνησω μικρο τουριστικο επαγγελματικο μεχρι 12 μετρα??

 106. #106

  Αγαπητέ κ. Μιχαλάκη Μανώλη
  Επί του πρώτου σκέλους του ερωτήματός σας η απάντηση είναι ότι η σχετική διάταξη που χαρακτηρίζει ένα σκάφος ως ταχύπλοο και κατά συνέπεια για το χειρισμό του απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, δεν προβλέπει ολικό μήκος (ανώτατο – κατώτατο).
  Δεν μπορεί να απαντηθεί το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας γιατί έχουν θεσμοθετηθεί διαφορετικές διατάξεις για διαφορετικές κατηγορίες τουριστικών σκαφών και διαφορετικής έκτασης πλόων.
  Ευχαριστώ

 107. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  Mar 11, 2013 at 06:31:20
  #107

  Συγχαρητηρια για τη σελιδα σας.Θα ηθελα να σας ρωτησω εαν γνωριζετε κατα ποσο τα σκαφη που χρησιμοποιουνται για την εκπαιδευση και εξεταση υποψηφιων χειριστων ταχυπλοων σκαφων μπορουν να χαρακτηριστουν ως επαγγελματικα σκαφη και ως εκ τουτου αν απαλλασονται απο τα τεκμηρια διαβιωσης.
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων για τη οποια απαντηση σας.

 108. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ
  Apr 29, 2013 at 04:28:23
  #108

  k.Αγγελε θα ηθελα να με ενημερωσετε σχετικα με την νομοθεσια που αναφερεται στον χαρακτηρισμο “ταχυπλοο” για ενα ξυλινο παραδοδιακο τρεχαντηρι.
  Ποτε, δηλαδη, και κατω απο ποιες προυποθεσεις το τρεχαντηρι θεωρειται ταχυπλοο.

 109. Μηνάς Παπαγεωργίου
  May 7, 2013 at 09:07:05
  #109

  κ.Αργυεακόπουλε, Χρόνια Πολλα.

  Αγορασα καινουργιο ένα συμβατικό φουσκωτο μηκους 3.4μ μάρκας Zodiac από την Αγγλια.Στο λιμεναρχειο πέρα από την πιστοποίηση CE, η οποια το κατατάσει στην κατηγορία σχεδιασμού “Γ – Ακτοπλοικά”, μου ζητούν και Βεβαίωση Κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε συμφωνα με όλους τους κανονες ναυτικης τεχνολογίας..” κτλ, την οποία βεβαίωση δεν την έχω. Η βεβαίωση CE δεν έχει την ίδια ισχη; Πως μπορω να αποκτησω αυτην την βεβαίωση εναλλακτικα;

 110. #110

  Αγαπητέ κ. Παπαγεωργίου Μηνά
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης κατασκευστή, αυτή αντικαθίσταται από:
  1. Βεβαίωση του αντιπροσώπου κατασκευστή ή
  2. Βεβαίωση διπλωματούχοι ναυπηγού ή
  3. Βεβαίωση πτυχιούχους ναυπηγού ή
  4. Βεβαίωση κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών.
  Ευχαριστώ.

 111. #111

  Αγαπητέ κ. Δήμα Γιώργο
  Δεν θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος που φέρει εσωλέμβια μηχανή τύπων παραδοσιακών, στους οποίους υπάγεται και το τρεχαντήρι, ανεξαρτήτως της ισχύος της μηχανής του. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι εφόσον δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις αντιμετωπίζεται όπως τα λοιπά μηχανοκίνητα σκάφη

 112. #112

  Αγαπητέ κ. Αριστείδη
  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Γ.Κ.Λ. 23, όπως ισχύει, τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών κατατάσσονται στην κατηγορία των επαγγελματικών.
  Ευχαριστώ

 113. Φωτης
  Jun 3, 2013 at 04:37:08
  #113

  Καλησπερα
  Θα ηθελα να σας ρωτησω ποια ειναι η νομοθεσια περι ελξης με Jet ski(θαλασσιο σκι,tube,κτλ)επειδη δεν βρισκω πουθενα στο διαδικτυο κατι σχετικο με αυτο το θεμα
  Ευχαριστω πολυ για το χρονο σας

 114. #114

  Αγαπητέ κ. Φώτη
  Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ΓΚΛ 20
  απαγορεύεται η έλξη ατόμων από θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski κ.λπ.)
  για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι ή οποιουδήποτε άλλου θαλάσσιου μέσου
  αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ).
  Ευχαριστώ

 115. Δημητρης Μανωλιος
  Jun 19, 2013 at 11:50:26
  #115

  Kalispera tha hthela na rwtisw kati.exw vrei mia varka fouskoti mikous 3.28 markas intex.tha einai kopolati.xreiazetai lemvologisih adeia ekteleseis plown;mou eipan oti lemfologitai alla den xreiazetai na valw fwta pleseis kai swstika isxyei kati tetoio;

 116. #116

  Αγαπητέ κ. Δημήτρη Μανωλιέ
  1. Απαιτείται λεμβολόγηση.
  2. Απαιτείται εφοδιασμός με Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.
  3. Απαιτείται φανός ναυσιπλοίας.
  4. Αποτούνται εφόδια (σωστικά – πυροσβεστικά μέσα).
  Ευχαριστώ

 117. Δημητρης
  Jul 15, 2013 at 23:53:41
  #117

  Αγαπητέ κ. Αργυρακόπουλε,

  Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν μου κάνει έλεγχο το Λιμενικό και είμαι με το συγκεκριμένο και δεν έχω τα χαρτιά που περιγράφεται, εάν οι Λιμενικοί είναι παράλογοι, τι πρόστιμο μπορώ να χρεωθώ?

  Και το ρωτάω γιατί το βαρκάκι που αναφέρει ο κ. Μανωλιός είναι τύπου “jumbo” με καλύτερη ποιότητα, εγώ αγόρασα το μεγαλύτερο της ίδιας εταιρείας (3,50), 105€.

  Τα χαρτιά που αναφέρετε μαζί με άδεια αλιείας (εάν θέλω να είμαι «νόμιμος») κοστίζουν περίπου 150€ και άλλα 150€ τα σωστικά. Δηλαδή για ένα βαρκάκι αξιας 105€ το κράτος μου ζητάει άλλα 300€! Και δε τελειώνουμε εκεί, εάν – για να μη με φάει το κουπί – του βάλω μια μεταχειρισμένη μηχανή 2 hp (αξίας 500€) το κράτος θέλει να το δηλώνω στην εφορία και με χρεώνει με τεκμήριο 4.000€ το χρόνο!!!!!

  Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί προτιμώ να το ρισκάρω με τον Λιμενικό παρά να υποκύψω στο παραλογισμό του νομοθέτη.

  Στη τελική εάν και ο Λιμενικός είναι το ίδιο παράλογος, προτιμώ να το βυθίσω μπροστά του!

 118. mixalis
  Jul 18, 2013 at 03:39:49
  #118

  EXO THN ADIA TAXIPLOOU KAI 8ELO NA PARO THN ADIA PIDALIOUXOU ME AYTA TA NEA METRA MPORO

 119. χρηστος
  Jul 22, 2013 at 14:16:03
  #119

  καλησπερα
  σκοπευω να αγορασω ενα φουσκωτο 3.90 χωρις μηχανη και να της τοποθετησω μια yamaha 30 διχρονη κατασκευης 1987 που μου εδωσε ενας φιλος.της εκανα σερβις και λειτουργει αρκετα καλα. το προβλημα ειναι οτι η μηχανη δεν εχει χαρτια και δεν ξερω εαν αξιζει τον κοπο να προχωρησω και στην αγορα του σκαφους! υπαρχει λυση και πως?
  Σας ευχαριστω πολυ!

 120. Σωτηριος Κουτσουκος
  Jul 28, 2013 at 05:25:11
  #120

  Αγαπητέ κ. Αργυρακόπουλε,

  Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία που παίρνετε και βοηθάτε με αυτό τον τρόπο πολλούς απο εμάς να καταλάβουμε την ισχύουσα νομοθεσία.

  Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, διαμένω και εργάζομαι στη Σκωτία και φέτος έρχομαι για διακοπές για 6 εβδομάδες. Φέρνω μαζί μου ένα μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου Laser (το οποίο μου ανήκει στη Σκωτία, και το οποίο χρησιμοποιώ για αναψυχή εκεί). Το σκάφος θα επιστρέψει στη Σκωτία στο τέλος του καλοκαιριού. Στη Σκωτία τα σκάφη αυτά δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα σε κάποιο νηολόγιο ή λεμβολόγιο, και οι τυπικές απαιτήσεις είναι ελάχιστες για τη χρήση τους. Επίσης δεν απαιτείται κανένα πτυχίο για να είναι κάποιος κυβερνήτης τους. Δεν έχουν κουπιά ή μηχανή, και είναι ας πούμε το αντίστοιχο ενός ποδηλάτου στο δρόμο. Ετσι δεν έχω κανένα επίσημο έγγραφο σχετικά με το σκάφος αυτό, και ανησυχώ για το τί μπορεί να συμβεί αν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί μου.

  Γνωρίζετε αν χρειάζεται να προβώ σε κάποια ενέργεια ωστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω νόμιμα το σκάφος μου φέτος?

  Με εκτίμηση,

  Σωτήριος Κουτσούκος

 121. Alex
  Jul 29, 2013 at 02:45:14
  #121

  Agapite k. Manolie,

  tha ithela na sas rwtisw to ejis :

  Monimos katoikos kai upikoos Germanias (ara E.U xwras) pou erxetai polu suxna stin Ellada,
  thelei na agorasei kai na ellimenisei mikro fouskwto skafos anapsuxis.
  Einai efikto kai an nai ti diadikasies kai dikaiologitika xreiazontai ?

  Euxaristw poly !

 122. Alex
  Jul 29, 2013 at 02:46:43
  #122

  (diorthwsi) : Agapite Ke Argurakopoule

 123. Γιώργος
  Jul 29, 2013 at 04:00:54
  #123

  Κύριε άγγελε καλημέρα σας. Ενδιαφέρομαι να αγοράσω μια βάρκα πολυεστερική ή φουσκωτή μέχρι 4 μέτρα το πολύ, με εξωλέμβια μικρής ιπποδύναμης (<15 Hp). Γνωρίζετε εάν πρέπει να δηλωθεί στην επόμενή μου φορολογική δήλωση; Επίσης μέχρι ποιά ιπποδύναμη δεν χρειάζεται δίπλωμα οδήγησης για πολυεστερικές ή φουσκωτές βάρκες; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλή σας συνέχεια.

 124. Αναστασιος Γιαννακοπουλος
  Jul 31, 2013 at 06:57:45
  #124

  Καλησπερα κυριε μπορω να κατασκευασω σκαφος μονος και να το δηλωσω,εχω βρει σκαφος τον 3.50 μετρον μεταχειρισμενω παλιο χωρις χαρτια αυτο μπορω να το δηλωσω

 125. #125

  Αγαπητέ κ. Γιαννακόπουλε
  Η απάντηση και στα δύο ερωτήματά σας είναι καταφατική,
  Ευχαριστώ

 126. #126

  Αγαπητέ κ. Γιώργο
  Το μικρό σκάφος μήκους τεσσάρων (4) μέτρων που θα αγοράσετε εφέτος (2013) πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 κατά το οικ. Ετος 2014. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι 4.000,00 Ευρώ.
  Εάν ο εξωλέμβιος κινητήρας που επίσης θα αγοράσετε είναι 15 BHP το πιο πάνω σκαφάκι σας ανεξάρτητα αν είναι φουσκωτό ή πλαστικό δεν θεωρείται ταχύπλοο.
  Ευχαριστώ

 127. #127

  Αγαπητέ κ. Άλεξ
  Η απάντηση είναι καταφατική εφόσον ο κύριος αυτός αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
  Για να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά σας παραπέμπω στο Application “Limenomia”.
  Ευχαριστώ

 128. #128

  Αγαπητέ κ. Κουτσούκο
  Απαιτούνται μόνον έγγραφα στοιχεία που θα πιστοποιούν την κυρίοτητά σας.
  Ευχαριστώ.

 129. #129

  Αγαπητέ κ. Χρήστο
  Υπάρχει διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23. Είναι αδύνατο να την παραθέσω στα στενά περιθώρια ενός e-mail
  Ευχαριστώ

 130. #130

  Αγαπητέ κ. Μιχάλη
  Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για τη διακυβέρνηση Ε/Γ σκαφών περιλαμβάνεται και η κατοχή 24/μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας που αποδεικνύεται με βεβαίωση της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
  Ευχαριστώ

 131. #131

  Αγαπητέ κ. Δημήτρη
  Το ίδιο θάκανα κι’ εγώ !
  Ευχαριστώ

 132. Στεφανάτος Μανώλης
  Aug 9, 2013 at 11:53:53
  #132

  Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Μας βοηθάει πολύ!
  Μήπως γνωρίζετε να μου λύσετε τον εξής γόρδιο δεσμό;
  Έχω στην κατοχή μου ένα σκάφος 6,4μ και θέλω να το πουλήσω σε έναν ιδιώτη από την Αλβανία. Στο λιμεναρχείο μου είπαν ότι για να γίνει η διαγραφή ένα από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσω είναι ένα επικυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής.
  Η εκτελωνίστρια μου είπε (και εγώ επιβεβαίωσε τηλεφωνικά με το τελωνείο Κακαβιάς) ότι για να γίνει η διασάφηση της εξαγωγής απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο είναι η διαγραφή του σκάφους.
  Τι ισχύει από τα δύο;
  Ευχαριστώ

 133. #133

  Αγαπητέ κ. Στεφανάτε
  Μπορείτε να εφαρμόσετε άρθρο 10 παργ. 6 του Γ.Κ.Λ. 23.
  Ευχαριστώ

 134. Μάριος
  Oct 8, 2013 at 05:31:57
  #134

  Αγαπητέ κ. Αργυρακόπουλε

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω από ποια ημερομηνία θα ισχύει η δυνατότητα κατόχου ατομικής επαγγελματικης άδειας αλιείας να κατέχει και ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας?

  Με Εκτίμηση,

  Μάριος

 135. #135

  Αγαπητέ κ. Μάριε
  Η δυνατότητα αυτή ισχύει ήδη και μάλιστα από μακρού χρόνου.
  Ευχαριστώ

 136. Γιαννης
  Nov 8, 2013 at 12:59:27
  #136

  Aγαπητε κε Αγγελε
  εχω στην κατοχη μου απο αρκετα χρονια μια βαρκα με μη
  χανη (αγορασμενα)και δεν εχω χαρτια αγορας,ουτε ονομα
  βαρκας.
  Μπορω να τα νομιμοποιησω και να κανω νηολογηση νομιμα?

  Ευχαριστω

 137. Antreas
  Nov 9, 2013 at 05:30:14
  #137

  Ευχαριστουμε για τη βοηθεια!

  Υπαρχει ακομα η ασαφεια (ακομα και μεταξυ των λιμενικων), σχετικα με τη χρηση του jet ski ως μεσο μεταφορας του ψαροντουφεκά.
  Επιτρεπεται η χρηση αυτη? Χρειαζεται καποια αδεια το jet ski?
  Για ποιον ακριβως λογο θα μπορουσαμε να παρουμε κληση?

  Ευχαριστω.

 138. #138

  Αγαπητέ κ. Βαγγέλη Αργύρη
  Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή στην οποία θα επισυνάψετε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ανανεωθείσης ήδη άδειας οδήγησης οχήματος και θα καταβάλλετε ποσό 20,00 Ευρώ υπέρ του ΕΚΟΕΜΝ.
  (Σχετ.: Άρθρο 3 παργ. 11 και 12 του Γ.Κ.Λ. 20, όπως σήμερα ισχύουν).
  Ευχαριστώ

 139. #139

  Αγαπητέ κ. Γιάννη
  Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι καταφατική. Εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. 23.
  Ευχαριστώ

 140. #140

  Αγαπητέ κ. Ανδρέα
  Το θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet – ski κ.λπ.) ή κατά τις Οδηγίες της Ε.Ε. Ατομικό Σκάφος (Personal Water Craft – P.W.C.) λεμβολογείται (Γ.Κ.Λ. 20) και κατά συνέπεια αντιμετωπίζεται ως μικρό σκάφος. Είναι προφανές κατά συτνέπεια ότι θα πρέπει να εφοδιασθεί με άδεια αλιείας σκάφους και ο ψαροτουφεκάς με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας.
  Ευχαριστώ

Post a Comment