ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

neoexofylo1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 Άγγελος Θ. Αργυρακόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα.) 

Το βιβλίο «Λιμενομία – Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων», 1581 σελίδων, κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή.

Περιλαμβάνει όλους τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) από τον αριθ. 01 έως και τον 54 καθώς και πλήθος άλλων θεμάτων συναφών σε κάθε περίπτωση αλλά και απαραίτητων προσέτι για την ορθή και σύννομη εφαρμογή τους (ως Διοικητική νομολογία, γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. – Εισαγγελέων κ.λπ.).

Ειδικά για τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων που ρυθμίζουν θέματα σκαφών αναψυχής (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) παρατίθενται οι συναφείς Οδηγίες της Ε.Ε. με σχόλια, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από τα ακόλουθα εγχειρίδια που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission):

 •   Recreational craft directive and comments to the directive combined (Second edition-2004)
 •   Directive 2003/44/EU amending the recreational craft directive and comments to the directive combined(First edition-21-10-2005),

  ενώ παρατίθεται, επίσης, και η νέα Οδηγία για τα σκάφη αναψυχής που τίθεται σε εφαρμογή από τη 18-ΙΑΝ- 2016.

  Ο κάθε Γ.Κ.Λ. παρουσιάζεται σε κωδικοποιημένη μορφή έτσι ώστε ο χρήστης να μην είναι αναγκαίο να ανατρέχει στις επί μέρους διατάξεις για να διαπιστώνει κάθε φορά ποια ισχύει και ποια όχι, με κίνδυνο να οδηγηθεί σε εσφαλμένη εκτίμηση, ενώ στο τέλος του παρατίθενται όλα τα απαραίτητα για την εφαρμογή του υποδείγματα αναγγελιών άσκησης επαγγελμάτων, αιτήσεων, αδειών, δικαιολογητικών.

  Τόσον στον πίνακα των περιεχομένων του όσον και στα επί μέρους κείμενα υπάρχει πλήθος υπερσυνδέσεων (Hyperlinks) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή, εύκολη και γρήγορη η μετάβαση από ένα αρχείο (πηγή) σε ένα άλλο (στόχος).

  Μπορείτε να προβείτε στην αγορά του μέσα από το Readpoint(το κατεβάζετε και το διαβάζετε σε όλα τα γνωστά μέσα pc /Mac / iPad / iPhone /android /win) στην προνομιακή τιμή των 24,99 Ευρώ.

  ( http://www.readpoint.com/book.aspx?id=586685 )
  Για να αγοράσετε το βιβλίο ακολουθήστε τα εξής 3 απλά βήματα:

  Βήμα 1ο: κάντε την εγγραφή σας στο Readpoint (http://www.readpoint.com/newmember) Βήμα 2ο: κατεβάστε την εφαρμογή (http://www.readpoint.com/application )
  Βήμα 3ο: κάντε είσοδο στην εφαρμογή με τα στοιχεία εγγραφής σας

  Αγοράστε το βιβλίο (http://www.readpoint.com/book.aspx?id=586685) και θα το βρείτε στην βιβλιοθήκη σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Καταβάλλοντας το αντίτιμο μία φορά, μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο τρεις φορές (π.χ. για το PC και για το Tablet και για το Smartphone).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οποιαδήποτε σελίδα του βιβλίου μπορεί να εκτυπωθεί.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για τις τυχόν μεταβολές/τροποποιήσεις κ.λπ. των διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων θα καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Δείτε τον αναλυτικό (21 σελίδων) πίνακα των περιεχομένων του βιβλίου στο Preview του Readpoint ή κάνοντας κλικ εδώ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί συναφών θεμάτων χρήσιμη κρίνεται η τακτική επίσκεψή σας στην πιο πάνω ιστοσελίδα του συγγραφέα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Για τυχόν ερωτήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: limenomia@yahoo.com - admiralrtd@yahoo.gr

 21-ΙΟΥΝ-2014 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>