ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

neoexofylo1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 Άγγελος Θ. Αργυρακόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα.) 

Το βιβλίο «Λιμενομία – Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων», 1581 σελίδων κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή.

Περιλαμβάνει όλους τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) από τον αριθ. 1 έως και τον τελευταίο αριθ. 54 και πλήθος άλλων θεμάτων συναφών αλλά και απαραίτητων προσέτι για την ορθή και σύννομη εφαρμογή τους (ως Οδηγίες Ε.Ε., Διοικητική νομολογία, κ.λπ.)

Ο κάθε Γ.Κ.Λ. παρουσιάζεται σε κωδικοποιημένη μορφή έτσι ώστε ο χρήστης να μην είναι αναγκαίο να ανατρέχει στις επί μέρους διατάξεις για να διαπιστώνει κάθε φορά ποια ισχύει και ποια όχι, με κίνδυνο να οδηγηθεί σε εσφαλμένη εκτίμηση, ενώ στο τέλος του παρατίθενται όλα τα απαραίτητα για την εφαρμογή του υποδείγματα αναγγελιών άσκησης επαγγελμάτων, αιτήσεων, αδειών, δικαιολογητικών.

Τόσον στον πίνακα των περιεχομένων του όσον και στα επί μέρους κείμενα υπάρχει πλήθος υπερσυνδέσεων (Hyperlinks) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή, εύκολη και γρήγορη η μετάβαση από ένα αρχείο (πηγή) σε ένα άλλο (στόχος).

Μπορείτε να προβείτε στην αγορά του μέσα από το Readpoint (το κατεβάζετε και το διαβάζετε σε όλα τα γνωστά μέσα (pc / Mac / iPad / iPhone /android /win) στην προνομιακή τιμή των 24,99 Ευρώ.

 http://www.readpoint.com/book.aspx?id=586685 

Για να αγοράσετε το βιβλίο ακολουθήστε τα 3 απλά βήματα: 

Βήμα 1ο: κάντε την εγγραφή σας στο Readpoint http://www.readpoint.com/newmember  

Βήμα 2ο: κατεβάστε την εφαρμογή http://www.readpoint.com/application  

Βήμα 3ο: κάντε είσοδο στην εφαρμογή με τα στοιχεία εγγραφή σας

Αγοράστε το βιβλίο http://www.readpoint.com/book.aspx?id=586685 και θα το βρείτε στην βιβλιοθήκη σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τις τυχόν μεταβολές (τροποποιήσεις κ.λπ. των διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων) θα καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωσή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Δείτε τον πίνακα των περιεχομένων του βιβλίου κάνοντας κλικ εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί συναφών θεμάτων χρήσιμη κρίνεται η τακτική επίσκεψή σας στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για τυχόν ερωτήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

limenomia@yahoo.com - admiralrtd@yahoo.gr 

 21-ΙΟΥΝ-2014 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>