ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

limenomia-9

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διατίθεται σε δύο αντίτυπα:
• ένα για χρήση σε P.C. και
• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone

100 σελίδες μεγέθους Β5 (182 – 257)

Κόστος 10,00 Ευρώ για χρήση ενός έτους. (*)
Κόστος 15,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κόστος 20,00 Ευρώ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ

(*) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής το ψηφιακό βιβλίο δεν θα είναι αναγνώσιμο. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είτε πριν είτε μετά τη λήξη της ετήσιας χρήσης αποφασισθεί και γίνει νέα παραγγελία είναι προφανές ότι η ύλη του βιβλίου θα είναι επικαιροποιημένη και βελτιωμένη. (update).

rfwbs-slide