ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

limenomia-3

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διατίθεται σε δύο αντίτυπα:
• ένα για χρήση σε P.C. και
• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone

480 σελίδες μεγέθους Α4
350 έγχρωμες σχηματικές απεικονίσεις !
200 επεξεργασμένες έγχρωμες φωτογραφίες θαλάσσιων οργανισμών !
Όλα τα υποδείγματα

Κόστος 15,00 Ευρώ για χρήση ενός έτους (*)
Κόστος 30,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κόστος 45,00 Ευρώ (σε 2 τόμους)

Δείτε τον πίνακα των περιεχομένων του κάνοντας κλικ εδώ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ !

(*) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής το ψηφιακό βιβλίο δεν θα είναι αναγνώσιμο. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είτε πριν είτε μετά τη λήξη της ετήσιας χρήσης αποφασισθεί και γίνει νέα παραγγελία είναι προφανές ότι η ύλη του βιβλίου θα είναι επικαιροποιημένη και βελτιωμένη (update).

rfwbs-slide