Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Γ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ  ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

2. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

3.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

3.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

3.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

3.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

You may also like...

rfwbs-slide