Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα…

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. «ΓΕΝΙΚΟΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

2. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

3.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

3.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

3.3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

3.4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

3.5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

You may also like...

rfwbs-slide