Τέλος τα δίχτυα για τους ερασιτέχνες ψαράδες;

alieia.jpgΌπως είναι γνωστό η άσκηση της ερασιτεχνικής-αθλητικής αλιείας στη χώρα μας ρυθμίζεται, κυρίως, από το π.δ. 373/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το π.δ. 86/1998.

Αναφέρω τη λέξη «κυρίως» γιατί υπάρχουν οι εγκατάσπαρτες σε διάφορους Κανονισμούς Λιμένων αστυνομικής φύσεως διατάξεις, οι απαγορεύσεις της αλιείας με ψαροτούφεκο στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους ενώ, όταν συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις της νομοθεσίας για την επαγγελματική αλιεία.

Σύμφωνα με το παραπάνω π.δ. η άσκηση της ερασιτεχνικής-αθλητικής αλιείας επιτρέπεται με τα διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες «καθετή», «συρτή», «πεταχτάρι», «τσαπαρί», «μπρακαρόλα», «καλαμίδι», «πετονιά», «σαλαγγιά» κ.λπ., με απόχη, με καμάκι χεριού, με το δίχτυ εκτόξευσης πεζόβολος, με ψαροτούφεκο και με τις ιχθυοπαγίδες (Κοφινέλλα – Κιούρτοι).

Επιτρέπεται βεβαίως και με το εργαλείο παραγάδι, χωρίς κανένα περιορισμό (ΣΧΕΤ: Υπουργείο Γεωργίας /Δ/νση Αλιείας αριθ. 249869/20-11-1992), εκτός του αριθμητικού περιορισμού των αγκίστρων ανά ερασιτέχνη ψαρά και ανά σκάφος, καθώς επίσης και με δίχτυα απλάδια (όχι μανωμένα) μέχρις εκατό (100) μέτρα κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο και με πλευρό ματιού μεγαλύτερο από 24 χιλιοστόμετρα.

Από πλευράς Κοινοτικού Δικαίου μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσμοθετηθεί ρυθμιστικές διατάξεις άσκησης της ερασιτεχνικής-αθλητικής αλιείας. Αντίθετα για την επαγγελματική αλιεία έχει εκδοθεί και ισχύει ο Κανονισμός 1626/1994 με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1626/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο».

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκκρεμεί από μακρού χρόνου η ψήφιση σχεδίου Κανονισμού για τα διαχειριστικά μέτρα της Μεσογείου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του οποίου θα τροποποιείται, επί το αυστηρότερον, ο παραπάνω Κανονισμός 1626/1994, χωρίς να αποκλείεται και η πλήρης κατάργησή του.

Εκτός όμως από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αυστηροποίησης του τρόπου χρήσης των επαγγελματικών αλιευτικών εργαλείων (μηχανότρατα, γρι-γρι κ.λπ.) και κυρίως της επιμήκυνσης της απόστασης αλιείας από την ξηρά, περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

Έτσι απαγορεύεται στους ερασιτέχνες ψαράδες η χρήση διχτυών, ενώ απαγορεύεται επίσης η αλιεία με παραγάδι πελαγικών-μεταναστευτικών ψαριών.

Το πλήρες κείμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του υπό ψήφιση σχεδίου Κανονισμού, στην Αγγλική γλώσσα, έχει ως ακολούθως:

«1. The use of towed nets, encircling nets, purse seines, boat dredges, mechanised dredges, gillnets, trammel nets and combined bottom-set be prohibited for leisure fisheries. The use of longlines for highly migratory species shall also be prohibited for leisure fisheries.

Η Χώρα μας λόγω της ιδιαιτερότητάς της και ειδικότερα της γεωγραφικής διαμόρφωσης, του νησιωτικού συμπλέγματός της, του πολιτιστικού και λαογραφικού περίγυρου συνυφασμένου απόλυτα με το υγρό στοιχείο, των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και της παραδοσιακής αγάπης του Έλληνα προς τη θάλασσα, θεωρώ ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα αν τελικά ψηφισθεί η παραπάνω παράγραφος 1 του άρθρου 17 του σχεδίου Κανονισμού (ΕΚ) που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση από τους ερασιτέχνες ψαράδες διχτυών (απλαδιών), ακίνδυνων για τη βιώσιμη διατήρηση και ανάπτυξη του ενάλιου ζωικού πλούτου, που όμως επιτρέπει από πολλών ετών το κανονιστικό διάταγμα 373/1985 της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

Στην αιτίαση που έχει προβληθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι από όλα τα Κράτη-Μέλη (Κ-Μ) δεν έχει υπάρξει διαφορετική άποψη για τον προαναφερόμενο περιορισμό χρήσης διχτυών από τους ερασιτέχνες ψαράδες – με εξαίρεση την Ισπανία που είχε ζητήσει την απαγόρευση χρήσης και του παραγαδιού, θεωρώ ότι προσήκει η εξής απάντηση:

Είναι γνωστό ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 1626/1994 προβλέπει και καθορίζει, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους Κανονισμούς της Ε.Ε., τους ελάχιστους περιορισμούς και απαγορεύσεις στην άσκηση της αλιείας. Αν οποιοδήποτε Κ-Μ, και ιδιαίτερα Κ-Μ της Μεσογείου επιθυμεί, για τους οποιουσδήποτε λόγους, να θεσμοθετηθούν αυστηρότερες διατάξεις μπορεί να το κάνει τροποποιώντας ή συμπληρώνοντας την εσωτερική του νομοθεσία, όπως π.χ. έχει κάνει και η Χώρα μας για το επαγγελματικό εργαλείο μηχανότρατα που με την Υ.Α. αριθ. 290339/2000 (ΦΕΚ 20-Β΄) θέσπισε αυστηρότερες, από τις αντίστοιχες του Καν. (ΕΚ) 1626/1994, ρυθμίσεις σε σχέση με την απόσταση από την ακτή στην θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους από τις εκβολές του ποταμού Έβρου μέχρι τον κόλπο της Ιερισσού.

Η ψήφιση του σχεδίου Κανονισμού είχε, μετά από πολλές αναβολές, προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 15η Οκτωβρίου. Πάλι όμως αναβλήθηκε για τα μέσα αυτού του μήνα, αν δεν αναβληθεί πάλι. Αναμένουμε !!!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

(20-ΙΟΥΝ-2007)

Τελικά το σχέδιο του Κανονισμού ψηφίστηκε την 21-ΔΕΚ-2006 και έλαβε αριθμό «ΚΑΝ (ΕΚ) 1967/2006», ενώ καταργήθηκε ρητά ο ΚΑΝ (ΕΚ) 1626/1994. Βλ. λεπτομέρειες σε επόμενο άρθρο.

(Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Σκάφος + Ψάρεμα)

· Ο Άγγελος Αργυρακόπουλος είναι Υποναύαρχος Λιμ. Σώματος (ε.α.) και συγγραφέας των βιβλίων «Θάλαττα-Θάλαττα», «Γιώτσμαν- Yachtsman» και «Λιμενομία», με αντίτυπα των οποίων έχουν εφοδιαστεί όλες οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

· Κατά τα έτη 1995-2000 υπηρέτησε αρχικά ως Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ακολούθως ως Κλαδάρχης. Από την αποστρατεία του και μέχρι το έτος 2003 ήταν Σύμβουλος Υπουργών.

· Ήδη κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του με τίτλο «Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής» με αντίτυπα των οποίων εφοδιάζονται οι Λιμενικές Αρχές και οι Υπηρεσίες Αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

· Τρόπος επικοινωνίας:

Τηλ/fax: 210-97.57.693.

Κινητό: 6977-50.20.70.

e-mail: admiralrtd@yahoo.gr

You may also like...

rfwbs-slide