Υποβρύχια αλιεία απο Πειραϊκή μέχρι Λαγονήσι

exofillo_limenomia.jpgΚύριε Αργυρακόπουλε κατ΄αρχήν συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας και τη σελίδα που έχετε για να ενημερώνεται ο κόσμος. Θα΄ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γιατί δεν έχω βρεί το σχετικό φεκ και θα ήθελα μία διευκρίνιση. Στο ΦΕΚ 86Β/1971 ανα φέρεται ότι απαγορεύεται η διενέργεια υποβρύχιας αλιείας απο την Πειραεική χερσόνησο μέχρι το 42 ή το 44 χιλιόμετρο. Η ερώτησή μου είναι μέχρι ποιά απόσταση από την ακτή ισχύει αυτή η απαγόρευση. Δηλαδή σε μία βραχονησίδα σε απόσταση 1 μιλίου επιτρέπεται ή όχι.

Απάντηση : Σχετικό είναι το παράρτημα κανονισμού λιμένα Πειραιά αριθμ.86 (ΦΕΚ 235Β’/30-3-1971). Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, “απαγορεύεται η δια υποβρυχίου όπλου (ψαροτυφεκίου) αλιεία εις τας παρακτίους περιοχάς από της  Πειραεικής χερσονήσου μέχρι και Λαγονησίου περιλαμβανομένου”. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του παραπάνω κανονισμού “οι τιθέμενοι περιορισμοί θα στερήσουν, βεβαίως, από τους επιδιδομένους εις την υποβρύχιαν αλιεία την δυνατότητα να αλιεύουν εις τας ανωτέρω αναφερομένας περιοχάς, πλην η προστασία αυτών τούτου ως και των λουομένων εις τας περιοχάς αυτάς έχει, ως εικός, μεγαλυτέραν σημασίαν από οιαδήποτε ετέραν περιοχήν”.
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν η προσωπική μου γνώμη είναι οτι η αλιεία με ψαροτούφεκο απαγορεύεται μόνο στις παράκτιες περιοχές (ηπειρωτικές ή/και νησιωτικές) όπου συχνάζουν λουόμενοι

You may also like...

rfwbs-slide