ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η΄ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 τ.Β΄/01-03-2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 τ.Β΄/04-08-2008), για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή και διαδοχή από διαθήκη) όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται και η υποβολή Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας που αφορά στην κληρονομία ή κληροδοσία. Το Τμήμα Πολιτικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Πειραιά απαντώντας σε ερώτημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά αν χορηγεί το συγκεκριμένο δικαιολογητικό με το αριθ. 1009/02-12-2008 έγγραφό του απάντησε ότι «εκδίδει πιστοποιητικά περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής ή αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων με πλήρη στοιχεία διαθέτου και κληρονόμων αυτού».

You may also like...

rfwbs-slide