ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΕΝΟΨΕΙ

Με το άρθρο 2 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» μεταξύ των άλλων ειδικών λογαριασμών διαφόρων Υπουργείων καταργήθηκε και ο Ειδικός Λογαριασμός Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας (Ε.Λ.Κ.Λ.Α.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ).
Πόροι του παραπάνω λογαριασμού αποτελούσε (άρθρο 37α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου) το αντίτιμο των αδειών που προβλέπονται από τους Γενικούς και Ειδικούς Κανονισμούς Λιμένων και τη νομοθεσία γενικά αρμοδιότητας του ΥΕΝΑΝΠ για την άσκηση διαφόρων ερασιτεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα.
Όμως με τον ίδιο παραπάνω νόμο οι διατάξεις που προβλέπουν πόρους για τον Ειδικό αυτό Λογαριασμό διατηρούνται σε ισχύ και οι πόροι αυτοί περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδο του Δημοσίου.
Από την πρώτη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους 2009 όσοι πηγαίνουν στο Λιμεναρχείο να εκδώσουν μια κάποια άδεια, η οποία είναι διατιμημένη υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α., θα πρέπει πρώτα να έχουν περάσουν από την Εφορία (Δ.Ο.Υ.) για να πληρώσουν το αντίτιμο της άδειας και να προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους το αντίτιμο πληρωνόταν στο Λιμεναρχείο.
Είναι γνωστό ότι στην επαρχία Εφορίες (Δ.Ο.Υ.) εδρεύουν κυρίως στις πρωτεύουσες των νομών. Έτσι για παράδειγμα (και υπάρχουν πλείστα όσα) οι κάτοικοι των νησιών Σίφνου, Κύθνου και Σερίφου θα πρέπει να παίρνουν το πλοίο για να πηγαίνουν στη Μήλο όπου εδρεύει Εφορία για να πληρώνουν το αντίτιμο της κάθε άδειας !!!
Αλλά υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις. Έτσι π.χ. εάν ένας ιδιοκτήτης σκάφους θέλει να καθελκύσει το σκάφος του θα πρέπει να περάσει από την Εφορία για να πληρώσει το αντίτιμο που προβλέπεται. Το αντίτιμο αυτό, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 3131.4/1/99/25-10-1999 ΦΕΚ 2000 Β΄, είναι 0,88 λεπτά του Ευρώ !!!
Άμεσα θα πρέπει ο νέος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου να προωθήσει τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων για την επαναφορά του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν θα σωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από τα δύο περίπου εκατομμύρια Ευρώ που είναι τα έσοδα σε ετήσια βάση του λογαριασμού αυτού.

You may also like...

rfwbs-slide