ΝΕΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚHΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με το π.δ. 68/2009 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄/12-6-2009), με τίτλο «Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό», θεσμοθετήθηκαν οι ακόλουθες απαγορεύσεις στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίες όμως ισχύουν μόνο στον κόλπο της Θεσσαλονίκης και στον Θερμαϊκό κόλπο:

α) Η αλιευόμενη ποσότητα ανά σκάφος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο.

β) Κάθε ερασιτέχνης ψαράς που αλιεύει από την ακτή επιτρέπεται να αλιεύει μέχρι τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο.

γ) Η αλιεία με ψαροντούφεκο και η αλιεία με καμάκι, με ή χωρίς τη χρήση φωτός, απαγορεύεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Ο κόλπος της Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται από το Θερμαϊκό κόλπο με τη νοητή γραμμή που ενώνει το ακρωτήριο Μεγάλου Εμβόλου με το Φάρο Κάβουρα και ο Θερμαϊκός κόλπος βρίσκεται μεταξύ της ανωτέρω νοητής γραμμής και της γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Κασσάνδρας με το Φάρο Στομίου.

Με το άρθρο 1 του π.δ. 16/2009 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄/24-2-2009), στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου και εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει τη νησίδα Παυλοπέτρι με το ακρωτήριο Φράγκος Ελαφονήσου και με τον φάρο Αγίας Παρασκευής Παλαιοκάστρου απαγορεύεται η αλιεία με όλα τα αλιευτικά εργαλεία της ερασιτεχνικής αλιείας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

You may also like...

rfwbs-slide