ΡΥΜΟΥΛΚΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο πίνακας που παρατίθεται στο άρθρο 7 του αριθ. 1 Γενικού Κανονισμού Λιμένων με τίτλο «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος» είναι ενδεικτικός. Κατά συνέπεια στην περίπτωση πλοίου χωρητικότητας 70.001 Κ.Ο.Χ. και άνω δύνανται κατά την εκτίμηση και με ευθύνη του πλοιάρχου να προσλαμβάνονται για τη φύλαξή του είτε δύο (02) Ρ/Κ επιφυλακής ισχύος τουλάχιστον 3.500 ΒΗΡ έκαστο είτε δύο (02) Ρ/Κ ισχύος τουλάχιστον 3.000 και 4.000 ΒΗΡ αντίστοιχα είτε τρία (03) Ρ/Κ συνολικής ισχύος 7.000 ΒΗΡ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ-Β΄ ΩΠ: 011016/10-09 προς όλες τις Λιμενικές Αρχές.

You may also like...

rfwbs-slide