ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

limenomia-6

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ:
176 σελίδες μεγέθους Β5 (182 – 257)
Περιλαμβάνει και αναλύει την εξεταστέα ύλη
και τους Δ.Κ.Α.Σ. με 258 έγχρωμες σχηματικές απεικονίσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διατίθεται σε δύο αντίτυπα:
• ένα για χρήση σε P.C. και
• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone
Κόστος 15,00 Ευρώ για χρήση ενός έτους. (*)
Κόστος 25,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κόστος 40,00 Ευρώ

Β ΄ ΕΚΔΟΣΗ:
300 σελίδες μεγέθους Β5 (182 – 257)
Εκτός από την ύλη της Α΄ έκδοσης, περιλαμβάνει και 280 ενδεικτικές ερωτήσεις συνοδευόμενες από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις (Σύστημα πολλαπλών επιλογών – Multiple choice)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διατίθεται σε δύο αντίτυπα:
• ένα για χρήση σε P.C. και
• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone
Κόστος 25,00 Ευρώ για χρήση ενός έτους.
(*)
Κόστος 35,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό.
Δείτε τον πίνακα των περιεχομένων του κάνοντας κλικ εδώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κόστος 60,00 Ευρώ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ !
(*) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής το ψηφιακό βιβλίο δεν θα είναι αναγνώσιμο. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είτε πριν είτε μετά τη λήξη της ετήσιας χρήσης αποφασισθεί και γίνει νέα παραγγελία είναι προφανές ότι η ύλη του βιβλίου θα είναι επικαιροποιημένη και βελτιωμένη(update).

rfwbs-slide