ΛΙΜΕΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

06-thalassios-tourismos-gkl-38-katadiseis-1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διατίθεται σε δύο αντίτυπα:
• ένα για χρήση σε P.C. και
• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone

235 σελίδες μεγέθους Β5 (182 – 257)

Κόστος 15,00 Ευρώ για χρήση ενός έτους (*)
Κόστος 25,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό.

Δείτε τον πίνακα των περιεχομένων του κάνοντας κλικ εδώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κόστος 30,00 Ευρώ

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ

 (*) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής το ψηφιακό βιβλίο δεν θα είναι αναγνώσιμο. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είτε πριν είτε μετά τη λήξη της ετήσιας χρήσης αποφασισθεί και γίνει νέα παραγγελία είναι προφανές ότι η ύλη του βιβλίου θα είναι επικαιροποιημένη και βελτιωμένη (update).
Το βιβλίο είναι γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε δύο στήλες, το ένα κείμενο απέναντι από το άλλο.

rfwbs-slide