Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Η – Μέρος Θ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

1. ΓΡΙΠΟΣ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

I. Β.Δ. της 11-7-1949

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με γρίπους

και άλλα συναφή εργαλεία

II. Β.Δ. 817/1966

Κανονισμός της αλιείας με τράτες

 

2. ΛΕΝΤΙΣΙΑ ή ΤΣΕΤΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β.Δ. της 11-10-1957

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με λεντισιά (τσέτα)

 

3. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

I. Π.Δ. 373/1985

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

II. Π.Δ. 491/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με υποβρύχιο τουφέκι

III. «ΓΕΝΙΚΟΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ: Δεν έχει τίτλο

 

4. ΜΙΚΡΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΓΡΙΓΡΑΚΙ)

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

B. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π. Δ. 542/1985

ΤΙΤΛΟΣ: Άδειες αλιείας αλιευτικών σκαφών με μικρά κυκλικά δίχτυα

 

5. ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΔΙΧΤΥΑ ΑΠΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑ (ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ)

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π. Δ. 1094/1977

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση από 1ης Ιουλίου 1978 της αλιείας με μονόκλωνα δίχτυα από μεσηνέζα

 

6. ΖΑΡΓΑΝΟΔΙΧΤΟ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π. Δ. 320/1997

ΤΙΤΛΟΣ: Άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο 17

 

7. ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ (DRIFT NETS)

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π. Δ. 40/1993

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα (Drift nets

 

8. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΣ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

I. Π. Δ. 1095/1977

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με υποβρύχιο φως

II. Π.Δ. 373/1985

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

III. Π.Δ. 491/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με υποβρύχιο τουφέκι

IV. Π. Δ. 189/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Κανονισμός αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό

V. Π.Δ. 1093/1977

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με φώτα στους κόλπους Αμβρακικό, Καλλονής, Γέρας και Μούδρου.

 

9. ΨΑΘΑ

Α. ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β. Δ. της 10-9-1954

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση της αλιείας με το εργαλείο Ψάθα.

 

10. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ή ΦΥΤΙΚΕΣ ή ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ κ.λπ.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Θ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 129/03

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1626/94 

(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 1967/2006) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ CD

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2244/03

You may also like...

rfwbs-slide