Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος ΣΤ’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΜΕΓΕΘΟΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ) ΙΧΘΥΩΝ-ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ

 

1. Β. Δ. της 26-1-1954

 

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση αλιείας και πώλησης ιχθύων ορισμένων διαστάσεων

 

2. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ αριθ. 10/1995

 

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση εμπορίας και διάθεσης αλιευμάτων κάτω από ορισμένες διαστάσεις και βάρος.

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου της 27 Ιουνίου 1994

 

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L.171)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:  «Για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο».

 

4. Π.Δ. 144/1986

 

ΤΙΤΛΟΣ: Περιορισμοί αλιείας και εμπορίας των χταποδιών (OCTOPUS VULGARIS) και απαγόρευση της αλιείας

 

στη θαλάσσια περιοχή  «Λιβάρι».

 

5. Π.Δ. 373/85

 

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία

 

6. Π.Δ. 491/1978

 

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία με υποβρύχιο τουφέκι.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΑΚΩΝ

 

Π. Δ. 237/1996

 

ΤΙΤΛΟΣ: Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΙΦΙΑ

 

Π.Δ. 87/1987

 

ΤΙΤΛΟΣ: Προστασία του ψαριού του είδους «Ξιφίας» (XIPHIAS GLADIUS)

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

 

Π. Δ. 86/1998

 

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία οστράκων

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΑΡΙΔΩΝ

 

Β. Δ. της 3-12-1952

 

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία γαρίδων

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

Β.Δ. 168/1962

 

ΤΙΤΛΟΣ: Προστασία ακιπησίων ιχθύων

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

 

Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΛΑ αριθ. 3143.5/1/99/20-7-1999

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H’

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

You may also like...

rfwbs-slide