Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Δ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

2. ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.Δ.  420/1970 (ΦΕΚ 27 Α’).

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

3.2 Άρθρο 4 του ν. 1740/87 (ΦΕΚ 221 Α’)

3.3 Παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 2 του ν.1740/87 (ΦΕΚ 221 Α’)

3.4 Άρθρο 9 του ν.2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α’) Ρύθμιση θεμάτων αλιείας

You may also like...

rfwbs-slide