Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Ι – ΙΘ

ΑΛΙΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ-ΓΟΝΟΥ ΙΧΘΥΩΝ-ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΛΙΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Π.Δ. 109/02

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία δολωμάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΛΙΕΙΑ ΓΟΝΟΥ

Π.Δ. 54/1978

ΤΙΤΛΟΣ: Αλιεία γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

Π.Δ. 576/80

ΤΙΤΛΟΣ: Χορήγηση αδειών σε αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Π.Δ. 373/85

ΤΙΤΛΟΣ: Ερασιτεχνική-αθλητική αλιεία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’

ΨΑΡΟΛΟΓΙΟ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ’

ΟΣΤΡΑΚΑΛΙΕΙΑ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ’

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σχέδιο νόμου «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις)

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Γ. ΝΟΜΟΣ 3409/2005

ΤΙΤΛΟΣ: Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις

 

Δ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Αριθ. 2123/03/28-3-2006

ΤΙΤΛΟΣ: Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την αναγνώριση Οργανισμού Πιστοποίησης αυτοδυτών και λόγοι παράτασης προθεσμίας έκδοσης απόφασης αποδοχής

2. Αριθ. 2123/02/28-3-2006

ΤΙΤΛΟΣ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

Διαδικασίες ελέγχου-Απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας

 

Ε. ΑΡΘΡΟ 31 Ν. 3153/2003

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: Βύθιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων

για βελτίωση υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Εγκύκλιος οδηγιών Υ.Ε.Ν. προς Λιμενικές Αρχές

 

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’

ΕΝΑΛΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

(με παράθεση των συντεταγμένων)

 

ΜΕΡΟΣ ΙΖ’

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΗ’

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΘ’

ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

You may also like...

rfwbs-slide