ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

thalatta_exofillo.jpgΑποσπάσματα από τα βιβλία «Θάλαττα – Θάλαττα» «Γιώτσμαν-Yachtsman»

1. Μη χειρίζεστε το σκάφος, όταν έχετε καταναλώσει αλκοόλ. Το αλκοόλ περιορίζει την κρίση σας και την ικανότητα ελέγχου.

2. Μη χειρίζεστε το σκάφος αν δεν είστε εφοδιασμένος με άδεια χειριστή.

3. Τηρείτε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ) αριθ. 20. Συμβουλευτείτε το περιεχόμενό του στις επόμενες σελίδες.

 

4. Εξοικειωθείτε με τις ελικτικές ιδιότητες του σκάφους και μάθετε να το χειρίζεστε με ασφάλεια και υπευθυνότητα τόσο για τον εαυτό σας και τους επιβαίνοντες όσο και για τους άλλους, λουόμενους ή μη, που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

5. Αποφεύγετε τους επικίνδυνους ελιγμούς, ιδιαίτερα όταν πλέετε κοντά στις ακτές ή λουόμενους ή άλλα πλωτά μέσα.

6. Σιγουρευτείτε ότι έχετε πάντα επαρκή καύσιμα για τη συγκεκριμένη διαδρομή σας και επιπλέον καύσιμα για έκτακτη περίπτωση. Ο μη εφοδιασμός σκάφους με την αναγκαία, για την εκτέλεση του πλου, ποσότητα καυσίμων τιμωρείται. (Άρθρο 24 παργ. 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20).

7. Βεβαιωθείτε, πριν επιχειρήσετε πλου, ότι έχετε στο σκάφος:

α. Την άδεια εκτέλεσης πλόων, ικανότητας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, αλιείας (σκάφους και ατομική) εφόσον θα ψαρέψετε. Οι παραπάνω άδειες πρέπει να επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων.

β. Τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κ.λπ.) όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων, τα οποία πρέπει να είναι εγκεκριμένου (από το Υ.Ε.Ν.) τύπου και πρόσφορα για άμεση χρήση.

8. ΜΗΝ ΠΛΕΕΤΕ ΜΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΤΕ:

α. Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων (τσαμαδούρες) που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

β. Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

γ. Σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων (κόμβος είναι μονάδα μέτρησης της ταχύτητας που ισούται με ένα διανυόμενο μίλι, δηλ. 1852μ., ανά ώρα) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

9. Γνωστοποιήστε σε φιλικό σας πρόσωπο την πιθανή ώρα επιστροφής σας.

10. Τηρείτε τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ) που είναι ο αντίστοιχος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στη θάλασσα.

11. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε πως θα πρέπει να αντιδράσετε σε περίπτωση κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος.

12. Μην επιτρέπετε στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή πάνω στην κουπαστή.

13. Μην επιτρέπετε την επιβίβαση στο σκάφος περισσότερων προσώπων από όσα η άδεια εκτέλεσης πλόων προβλέπει.

14. Μην επιτρέπετε την επιβίβαση προσώπων που βρίσκονται υπό την επίδραση αλκοόλ.

15. Πριν αποπλεύσετε ενημερώστε τους επιβαίνοντες για τη θέση που βρίσκονται τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και δείξτε τους τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης τους.

16. Χρήσιμο είναι τα παιδιά να φοράνε καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου τα σωσίβιά τους.

17. Μην αφήνετε το Τ/Χ σκάφος σας σε ερημικές και απόμακρες ακτές ή όρμους. Αγκυροβολήστε το σε ασφαλές και επιτηρούμενο αγκυροβόλιο.

18. Ζητάτε πάντα πληροφορίες από τις Λιμενικές Αρχές για την κατάσταση του καιρού, τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου.

19. Μην πλέετε κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Συμβουλευτείτε στις επόμενες σελίδες τους φανούς που θα πρέπει να δείχνει το σκάφος όταν ναυσιπλοεί καθώς και όταν είναι αγκυροβολημένο ή ακυβέρνητο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! ! !

Σε περίπτωση που γίνετε υπαίτιος ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή προσώπου, οφείλετε να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος, να παράσχετε κάθε δυνατή συνδρομή στους παθόντες και να αναφέρετε το ατύχημα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, το ταχύτερο.

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τηλ.: 108

 

Υπηρεσία Ενιαίου Ευρωπαϊκού

Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης: Τηλ.:112

(Από Κινητό ή Σταθερό Τηλέφωνο)

 

You may also like...

rfwbs-slide