Θαλάσσια Αλιεία-Καταδύσεις Αναψυχής : Μέρος Α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα…

 

ΜΕΡΟΣ Α’

ΓΕΝΙΚΑ- ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

1. ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

2. ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΚΔΟΣΗ – ΙΣΧΥΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΕΚΔΟΣΗ

2. ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΚΔΟΣΗ-ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΕΚΔΟΣΗ

2. ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΚΔΟΣΗ-ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΕΚΔΟΣΗ

2. ΙΣΧΥΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 

Ι. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Υ.Ε.Ν.

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΔΟΣΗ-ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΕΚΔΟΣΗ

2. ΙΣΧΥΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

1. Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 666/1966

2. Π.Δ. 261/91

You may also like...

rfwbs-slide