ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

alieia.jpgΈνα από το πιο συχνά ερωτήματα που έχω δεχθεί από τους φίλους αναγνώστες των βιβλίων μου είναι: «Η ιπποδύναμη της βοηθητικής μηχανής υπολογίζεται αθροιστικά στην ιπποδύναμη της κύριας προωστικής μηχανής ενός ερασιτεχνικού μικρού σκάφους αναψυχής ;».

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ενέχει ιδιαίτερη σημασία γιατί σε αρκετές περιπτώσεις θα εξαρτηθεί αν ένα μικρό σκάφος αναψυχής θα θεωρείται ή όχι ως ταχύπλοο π.χ. στην περίπτωση που αθροιστικά υπολογιζόμενες οι δύο ιπποδυνάμεις εξωλέμβιων μηχανών (κύριας και βοηθητικής) ξεπερνούν τα 30 ΒΗΡ, οπότε για το χειρισμό του συγκεκριμένου σκάφους απαιτείται άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ενώ η μετακίνηση και κυκλοφορία του επιτρέπεται μόνον αν είναι ασφαλισμένο.

Στο Γενικό Κανονισμό Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 με τίτλο «Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» δεν υπάρχει σχετική ρυθμιστική διάταξη για το θέμα αυτό.

Όμως σύμφωνα με την αριθ. 2122/45/01/10-07-2001 κοινή εγκύκλιο παροχής οδηγιών, προς τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, της Δ/νσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.A.) του Y.E.N και του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (K.E.E.Π.):

«Όλες οι προωστήριες μηχανές (κύριες και εφεδρικές) και οι τυχόν ηλεκτρογεννήτριες που φέρει ένα μικρό σκάφος πρέπει να καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων του. Στον υπολογισμό της μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης των προωστήριων μηχανών ενός μικρού σκάφους δεν προστίθεται η ισχύς της μηχανής (εάν υπάρχει), η οποία χρησιμοποιείται ως εφεδρικό μέσον πρόωσης. Ως εφεδρικό μέσον πρόωσης νοείται η μηχανή η οποία δεν είναι εγκατεστημένη επί του σκάφους ή αυτή που λόγω της μικρής, συγκριτικά με την κύρια μηχανή, μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμής της ή λόγω της θέσης στην οποία είναι τοποθετημένη στο σκάφος, προκύπτει σαφώς ότι δεν αποτελεί κύριο μέσον πρόωσης».

Έτσι απάντηση και μάλιστα επίσημη στο ερώτημα αυτό έχει δοθεί ήδη με την παραπάνω εγκύκλιο.

Σε προσεχές κείμενο θα διευκρινισθεί η έννοια του μικρού σκάφους, τα υποχρεωτικά ασφαλιστικά ποσά, οι διαδικασίες για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και λοιπές άλλες λεπτομέρειες.

You may also like...

rfwbs-slide