Τετρακόσια (400) Ευρώ πρόστιμο για παράβαση που δεν έκανε

alieia.jpgΤο παρακάτω άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό  Σκάφος +Ψάρεμα

Το μήνα Μάιο τ.έ. 2005 από Λιμεναρχείο του νησιωτικού συμπλέγματος Κυκλάδων εκδόθηκε απόφαση με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο, αλλά και άλλες παρεπόμενες ποινές (κατάσχεση αλιευτικών εργαλείων κ.λπ.), σε ερασιτέχνη ψαρά που είχε την ατυχία να φέρει, νομίμως όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, πάνω στο σκάφος του τρεις (3) στεγανούς ηλεκτρικούς φακούς.

            Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας θα πρέπει να διευκρινίσουμε, κατ’ αρχή, ότι οι αποφάσεις επιβολής προστίμου που εκδίδουν οι Λιμενικές Αρχές διακρίνονται σε τρία μέρη:

            (α) στο υποθετικό

            (β) στο σκεπτικό και

            (γ) στο αποφασιστικό.

            Παραθέτουμε παρακάτω, μέσα σε εισαγωγικά, αποσπάσματα της συγκεκριμένης απόφασης επιβολής προστίμου, που εξέδωσε το εν λόγω Λιμεναρχείο, διατηρώντας ανέπαφη την ορθογραφική και συντακτική τους δομή. Την απόφαση αυτή καθώς και την έκθεση κατάσχεσης αλιευτικών εργαλείων είχε την καλοσύνη, παρότι αγανακτισμένος, να μας στείλει ο τακτικός αναγνώστης μας Ζ.Σ.

 

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ

            «Έχοντας υπόψη:

            Α. Την από …….. έκθεση Βεβαίωσης Αλιευτικής Παράβασης του ……. κατά του ……………….. από την οποία προκύπτει ότι, στο υπό διακυβέρνησής του Τ/Χ. σκάφους ……………….. ο πιο πάνω σε γενόμενο έλεγχο κατά την …………. και περί ώρα …….. στη θαλάσσια περιοχή ………….., έφερε επί του σκάφους παράνομα τρεις (3) υποβρύχιους φακούς, οι οποίοι κατασχέθηκαν με το από ……. πρακτικό κατάσχεσης»

            ΣΧΟΛΙΑ: Παραβλέποντας το γεγονός ότι οι Ονομαστικές Πτώσεις έχουν μετατραπεί σε Γενικές (!!!) παρατηρούμε ότι στο μέρος αυτό της απόφασης οι φακοί προσδιορίζονται με τη λέξη «υποβρύχιοι». Τούτο ίσως για να δικαιολογηθεί μια ανύπαρκτη παράβαση καθόσον πουθενά στη νομοθεσία δεν αναφέρεται η λέξη αυτή. Αντίθετα προβλέπεται απαγόρευση χρησιμοποίησης υποβρυχίου φωτός (άρθρο 3 παργ. ζ του Π.Δ. 373/1985), οπότε, κατά συσχετισμό, υποβρύχιος φακός-απαγόρευση χρησιμοποίησης υποβρυχίου φωτός ταιριάζει απόλυτα.  Οι φακοί, όπως θα δούμε παρακάτω προσδιορίζονται ως ηλεκτρικοί φακοί στεγανού τύπου.

 

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

            «Επειδή οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο πιο πάνω ότι ……………………

            Κρίνονται αβάσιμοι και ανεπαρκείς, διότι η νομοθεσία ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να φέρει επί του σκάφους στεγανό φακό και στοιχειοθετείται παράβαση ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίησή του ή όχι. Επιπλέον στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους του στην παράγραφο «εφόδια» αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οφείλει να έχει έναν ηλεκτρικό φακό, ενώ ο ίδιος έφερε τρεις και μάλιστα στεγανούς.

            Επειδή η πράξη αυτού συνιστά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1(β) και άρθρο 3 παρ. 2(ζ) του Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131 Α΄/22-07-1985) προβλεπόμενη και τιμωρούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 13 του Ν.Δ. 420/70 ………».

            ΣΧΟΛΙΑ:  (α) Η νομοθεσία, αντίθετα με τα όσα αναφέρονται στο μέρος αυτό της απόφασης επιβολής προστίμου, όχι μόνον δεν επιτρέπει αλλά, προσέξτε, προβλέπει και επιβάλλει ως υποχρεωτικό εφόδιο έναν στεγανό φακό. Στο άρθρο 21 παργ. 3ζ του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 τ.Β΄/2000) αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έναν ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου με μπαταρίες, συνοδευόμενο και από μία σειρά εφεδρικών μπαταριών» Είναι προφανές κατά συνέπεια ότι ιδιοκτήτης του οποίου το σκάφος θα ελεγχθεί από λιμενικό όργανο και δεν θα πληροί την προϋπόθεση αυτή, δεν θα φέρει δηλ. έναν ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου, θα πρέπει να τιμωρηθεί ως παραβάτης της παραπάνω διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένα. Τώρα με τη λογική του συγκεκριμένου Λιμενάρχη πάλι θα πρέπει να τιμωρηθεί γιατί έφερε στεγανό φακό κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1(β) και άρθρου 3 παρ. 2(ζ) του Π.Δ. 373/85. Όμως αν ανατρέξει κάποιος  στο κείμενο του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος θα διαπιστώσει ότι:

            i Παράγραφος 1(β) του άρθρου 1 δεν υπάρχει !!!

            ii Η παράγραφος 2(ζ) του άρθρου 3 δεν απαγορεύει την ύπαρξη ηλεκτρικού φακού στεγανού τύπου στο σκάφος. Απαγορεύει μόνο τη χρησιμοποίηση υποβρυχίου φωτός κατά τη διάρκεια της αλιείας με ψαροντούφεκο. Άλλωστε πως ήταν δυνατό να απαγορεύει την ύπαρξη του στεγανού φακού αφού ο φακός αυτός προβλέπεται ως υποχρεωτικό εφόδιο κάθε μικρού σκάφους.

            iii Όσον αφορά  σ’ αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. 23 προβλέπει ως υποχρεωτικό εφόδιο έναν ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου ενώ ο αναγνώστης μας κατείχε τρεις τέτοιους φακούς. Η τελολογική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί είναι ότι αυτό δεν απαγορεύεται αφού ο Κανονισμός προβλέπει τα ελάχιστα υποχρεωτικά εφόδια. Αν κάποιος ιδιοκτήτης σκάφους επιθυμεί, για τη μεγαλύτερη και καλλίτερη εξασφάλισή του από τους κινδύνους της θάλασσας να φέρει στο σκάφος του περισσότερα σε αριθμό εφόδια γιατί αυτό να απαγορεύεται. Άλλωστε αν στις προθέσεις του νομοθέτη ήταν να επιβάλει απαγόρευση κατοχής περισσότερων από τα προβλεπόμενα, εφοδίων, είναι προφανές ότι θα το όριζε ρητά και τέτοια ρητή ρύθμιση βεβαίως δεν υπάρχει. Για να γίνει πιο σαφής η επιχειρηματολογία αυτή αρκεί να αναφερθεί το παράδειγμα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης ενός μικρού σκάφους πρέπει, σύμφωνα με το Κανονισμό Λιμένα σε συνάρτηση με τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων, να φέρει στο σκάφος του οκτώ (8) σωσίβια. Αν σε έλεγχο που θα του γίνει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν π.χ. δέκα (10) σωσίβια είναι παραβάτης; Φυσικά αυτά είναι αστεία πράγματα και δεν χωρούν ούτε στο πνεύμα αλλά και στο γράμμα του νόμου (Κανονισμού) ούτε βεβαίως και στην κοινή ανθρώπινη λογική.

 

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            1. Επιβάλλουμε ……….. αναφέρεται το ύψος του προστίμου και η διαδικασία καταβολής-είσπραξής του ……………..

            2. Την κατάσχεση αλιεύματος, 4,5 κιλά διάφορα.

            3. Την κατάσχεση αλιευτικών εργαλείων: ένα (1) ψαροντούφεκο και έναν (1) υποβρύχιο φακό.

            Και την καταστροφή τους μετά την απόρριψη της τυχόν προσφυγής που θα ασκηθεί κατά της απόφασής μας αυτής ή την πάροδο άπρακτης της δεκαπενθήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας για άσκηση προσφυγής.».

            ΣΧΟΛΙΑ:  Στην «έκθεση κατάσχεσης αλιευτικών εργαλείων», που επίσης μας έστειλε ο αναγνώστης μας και ο οποίος, σημειωτέον, έχει υπογράψει την έκθεση αυτή (ως ο κατά του οποίου η κατάσχεση) αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν μόνον τρεις φακοί (εδώ αναφέρονται ως υποβρύχιοι στεγανοί φακοί). Κανείς λόγος δεν γίνεται στην έκθεση αυτή (α) για το αλίευμα και (β) για το ψαροντούφεκο που όμως στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης φέρονται ότι κατασχέθηκαν. Τι γίνανε αυτά και ιδιαίτερα το ψαροντούφεκο, αφού στην έκθεση δεν φέρεται ως κατασχεμένο: Τι γίνανε επίσης οι δύο φακοί αφού στην μεν έκθεση αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν τρεις ενώ στην απόφαση ένας; Περαιτέρω στην απόφαση αναφέρεται ότι το ψαροντούφεκο και ο φακός θα καταστραφούν μετά την απόρριψη της τυχόν προσφυγής που θα ασκηθεί κατά της απόφασης ή την πάροδο άπρακτης της δεκαπενθήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας για άσκηση προσφυγής. Όμως σύμφωνα με την παργ. 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2040/92 οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν (α) στην κατάσχεση και καταστροφή των μη επιτρεπόμενων (απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σε ολόκληρη τη χώρα  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράνομη αλιεία ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος και (β) στην κατάσχεση και εκποίηση αλιευτικών εργαλείων ή συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος χωρίς άδεια κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων. Εν προκειμένω η αλιεία με το νόμιμο εργαλείο όπως είναι το ψαροντούφεκο δεν απαγορεύεται και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να καταστραφεί όπως αναφέρει η απόφαση αλλά να εκποιηθεί.

            Εν κατακλείδι θα πρέπει, τελειώνοντας, να συστήσουμε περισσότερη προσοχή και σε κάθε περίπτωση όχι ανεπίτρεπτες διώξεις που σε τελική ανάλυση θα οδηγήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα μακριά  από το στοιχείο (θάλασσα) στο οποίο γεννήθηκαν και το οποίο τους περιβάλλει.

You may also like...

rfwbs-slide