Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνώστη

arg-foto.jpgΑγαπητέ φίλε Νίκο

Θεωρώ υποχρέωσή μου να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Το γεγονός αυτό μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη. Η ιστοσελίδα αυτή έχει στόχο την ενημέρωση των αναγνωστών και την παροχή διευκρινίσεων πάνω στην πολυπλοκότητα της αλιευτικής νομοθεσίας και στηρίζεται στη βασική αρχή ότι καλός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Για το λόγο αυτό ποτέ μη διστάζεις να μας γνωστοποιείς τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζεις κατά την άσκηση της ερασιτεχνικής –αλιευτικής σου δραστηριότητας και να μας θέτεις ερωτήματα ή απορίες. Η ιστοσελίδα αυτή θα είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τον κάθε φίλο αναγνώστη. Πολλά όμως είπαμε για εισαγωγή και ας έλθουμε τώρα στα ερωτήματά σου:

α) Όποιος ασχολείται με την ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα (είτε επιφανειακή από πλεούμενο είτε υποβρύχια με τη χρησιμοποίηση ψαροτούφεκου διευκρινίζω εγώ) πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρείται αυτός που ψαρεύει από την ξηρά με πετονιά ή καλάμι (Άρθρο 232 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα).

β) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του επόμενου άρθρου 233 του ίδιου Κανονισμού «Κατά τη διάρκεια της αλιευτικής εργασίας, η άδεια πρέπει να φέρεται επάνω εις το σκάφος και να επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων». Όμως εσύ δεν χρησιμοποιούσες σκάφος άρα σύννομα δεν είχες την άδεια μαζί σου. Πως γίνεται άλλωστε να ψαρεύεις υποβρυχίως και να έχεις την άδεια μαζί σου μέσα στο νερό !!!. Θα έπρεπε λοιπόν να συμφωνούσατε τόπο και χρόνο για να τους δείξεις αργότερα την άδειά σου και το όλο θέμα να τελείωνε εκεί.

γ) Τα διωκτικά όργανα, κατά συνέπεια και τα λιμενικά, θεωρούνται ότι είναι, όπως συνήθως λέμε, «εν παντί τόπω και χρόνω εν υπηρεσία». Δεν μπορούμε κατά συνέπεια να αμφισβητήσουμε το δικαίωμά τους να διενεργήσουν έλεγχο. Όφειλαν όμως πριν από τον έλεγχο, αφού όπως μας γράφεις ήσαν με πολιτική περιβολή, να σου γνωστοποιήσουν την ιδιότητά τους και να σου επιδείξουν την υπηρεσιακή ταυτότητά τους. Αν δεν έγινε αυτό τότε αναντίρρητα σημαίνει ότι έκαναν κακή χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει η Πολιτεία και είναι προφανές βεβαίως ότι εσύ δεν είχες υποχρέωση να δεχθείς τον έλεγχο ούτε να δώσεις τα στοιχεία σου ούτε οποιαδήποτε άλλη εξήγηση.

δ) Στο ερώτημά σου αν έπρεπε να τους ζητήσεις να σου επιδείξουν την υπηρεσιακή ταυτότητά τους η απάντηση είναι καταφατική. Δεν νομίζω ότι αυτό θα τους εξόργιζε αφού κάτι τέτοιο ήσαν υποχρεωμένοι μόνοι τους να το πράξουν, όπως εξηγώ παραπάνω. Αν, παρόλα αυτά, τους εξόργιζε, είναι πρόδηλο ότι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.

ε) Το γεγονός ότι δεν σας ενημέρωσαν ότι θα προβούν στη σύνταξη βεβαίωσης παράβασης (συνέχεια της οποίας είναι η κλήση σε απολογία) κινείται έξω από τη σφαίρα της χρηστής διοίκησης και κρίνεται ως αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς τους πολίτες οι οποίοι, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης πολιτείας, οφείλουν να προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στη Διοίκηση.

Αγαπητέ φίλε Νίκο, τελειώνοντας δεν παραλείπω να σημειώσω ότι θα είχαμε περισσότερα να πούμε αν μου είχες στείλει, με οποιονδήποτε τρόπο (fax, email κ.λπ.), τη κλήση σε απολογία για να μελετούσα το περιεχόμενό της.

rfwbs-slide