ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δέσμη μέτρων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην άσκηση ορισμένων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Αναλυτικά τα μέτρα αυτά έχουν ως ακολούθως:

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΔΩΝ

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ορίζεται από τη Λιμενική Αρχή χωρίς να υπάρχει θεσμοθετημένο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για επανεξέταση μετά από 15 ημέρες.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.


ΟΦΕΛΗ

Απόκτηση άδειας χειριστή στον μικρότερο δυνατό χρόνο

Μη απώλεια όλης της θερινής περιόδου στην περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση

Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους έχει υπερβεί το 65ο έτος, είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να προσκομίζει τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, αντί της δυνατότητας που έχει ο μικρότερης ηλικίας να προσκομίζει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Ανεξαρτήτως ηλικίας ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος.
ΟΦΕΛΗ

Απαλλαγή από τη διαδικασία υποβολής σε ιατρικές εξετάσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υποβληθεί στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης οχήματος

Παράδειγμα:
Ένα άτομο με ηλικίας άνω των 65 ετών υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις για να ανανεώσει την άδεια οδήγησης οχήματος.
Αν την επόμενη ημέρα θελήσει να ανανεώσει την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, μέχρι τώρα, θα έπρεπε να υποβληθεί εκ νέου στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Οι εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους διακρίνονται σε θεωρητικές και πρακτικές.
Όποιος αποτύχει στη θεωρητική, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην πρακτική εξέταση.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Αν κάποιος αποτύχει στη θεωρητική εξέταση θα μπορεί να συμμετάσχει στην πρακτική.
ΟΦΕΛΗ

Συντόμευση των διαδικασιών

Κέρδος χρόνου για τον πολίτη και τους Λιμενικούς εξεταστές

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΥΛΩΝ
ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Θεσμοθέτηση δυνατότητας δημιουργίας διαύλων σε ελεύθερες (όχι οργανωμένες/πολυσύχναστες) θαλάσσιες περιοχές για την εκκίνηση/επιστροφή των μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΟΦΕΛΗ:
Εξυπηρέτηση ιδιοκτητών μικρών σκαφών
Ασφάλεια και προστασία λουομένων
Επισήμανση διαύλων με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων σημαντήρων

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Αντικατάσταση εγχειριδίου εξεταστέας ύλης υποψήφιων

Νέο, σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις ισχύουσες διατάξεις εγχειρίδιο

Εμπλουτισμός με σχηματικές απεικονίσεις φανών, σχημάτων και κανόνων ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή Σύγκρουσης (Δ.Κ.Α.Σ.)

ΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΔΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Πλοία που πλέουν στην περιοχή όπου διενεργείται υποβρύχια αλιεία ή δραστηριότητα οφείλουν να απομακρύνονται έγκαιρα από την περιοχή

Όλα τα πλοία και σκάφη οφείλουν να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από το σημείο που βρίσκεται το ειδικό σήμα

Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα πλαστικό σημαντήρα, με ειδική σήμανση (σημαία) – ορατή με κανονικές συνθήκες από απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων

Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο

Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μία ακτίνα 50 μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο

ΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΔΩΝ (συν.)
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:

Όλα τα πλοία, πλοιάρια, μικρά σκάφη και μηχανοκίνητα γενικά μέσα αναψυχής
υποχρεώνονται να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 150 μέτρα από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις σήματα
ή σημαίες που υποδηλώνουν τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας

Ισχύουν όλες οι προηγούμενες σχετικές διατάξεις
ΟΦΕΛΗ

Προστασία των ψαροτουφεκάδων

Αποτροπή ατυχημάτων

Εναρμόνιση των ρυθμίσεων για την υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές (φιάλες) με αυτές της υποβρύχιας αλιείας ως προς την απόσταση

Αποσαφήνιση διατάξεων

Β.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΩΣ «ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ»

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Ένα ερασιτεχνικό σκάφος για να χαρακτηρίζεται ως «μικρό σκάφος» πρέπει να είναι ολικού μήκους μέχρι και 10 μέτρων

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Μικρό σκάφος θα χαρακτηρίζεται κάθε σκάφος ολικού μήκους μέχρι και 12 μέτρων

ΟΦΕΛΗ:
– Εξομοίωση των σκαφών10 και 12 μέτρων
– Εναρμόνιση Γενικού Κανονισμού Λιμένων με τις Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Τήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ:
«Κάτοχοι επί 2 τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων».

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

– Θεσμοθετείται νέα κατηγορία επαγγελματικών μικρών σκαφών μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
(συν.)

Ειδικότερα, τα σκάφη αυτά:

– Θα εφοδιάζονται με άδεια εκτέλεσης πλόων (και όχι με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης), ισχύος 2 ετών
Η έκδοση και ανανέωση της άδειας προϋποθέτει επιθεώρηση του σκάφους σε όλους τους τομείς όπως ακριβώς γίνεται και για τα άλλες κατηγορίες μικρών επαγγελματικών σκαφών
Θα εγγράφονται στα Λεμβολόγια και όχι στα Νηολόγια
Δεν θα υπόκεινται σε καταμέτρηση, άρα δεν θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Καταμέτρησης
Δεν θα εφοδιάζονται με Έγγραφο Εθνικότητας.

ΟΦΕΛΗ:

Διευκόλυνση των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής (Καταδυτικά Κέντρα)

ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Για τη ναυπήγηση των άνω των 10 μέτρων ολικού μήκους ερασιτεχνικών (αναψυχής) σκαφών απαιτείται άδεια ναυπήγησης

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Δεν θα απαιτείται πλέον άδεια ναυπήγησης, αφού οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των σκαφών αυτών ρυθμίζονται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΦΕΛΗ:
– Εναρμόνιση της νομοθεσίας
– Ίση μεταχείριση με τα εισαγόμενα σκάφη
– Διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων ναυπήγησης σκαφών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Η άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους ισχύει για 4 έτη και ανανεώνεται ανά τετραετία

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Διπλασιάζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων (8 έτη/ οκταετία)

ΟΦΕΛΗ:
Σημαντική διευκόλυνση των ιδιοκτητών των ερασιτεχνικών μικρών σκαφών
Αποφυγή ταλαιπωρίας, μείωση της γραφειοκρατίας
Εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για το Λιμενικό Σώμα που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλους χρήσιμους τομείς

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 23 ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 94/25/ΕΚ ΚΑΙ 2003/44/ΕΚ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Πλήρης εναρμόνιση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23, ο οποίος ρυθμίζει τα συναφή με τα μικρά σκάφη θέματα, προς τις αντίστοιχες διατάξεις των Οδηγιών 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ

Προσαρμογή και άλλων διατάξεων προς τις αντίστοιχες του Αστικού Κώδικα.
(π.χ θέματα κληρονομικής διαδοχής για τη μεταβίβαση των μικρών σκαφών κ.λπ.)

ΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Στα μικρά σκάφη προστίθεται και ο εφοδιασμός του σκάφους με παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) – Global Positioning System (G.P.S.).

ΟΦΕΛΗ:

– Ασφάλεια
– Διευκόλυνση στην έρευνα και διάσωση

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΤΡΟ
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Τα άνω των 10 και μέχρι και 12 μέτρων ιστιοφόρα σκάφη, υποχρεώνονται να προσκομίζουν βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου

ΟΦΕΛΗ:

– Πλήρωση ειδικών κριτηρίων αξιοπλοΐας

ΟΓΔΟΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ:

Όλα τα μικρά σκάφη που μεταφέρουν πάνω από 10 επιβάτες θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΦΕΛΗ:

Αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης

Γ.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
(RENT A BOAT)
Νέες Διατάξεις

Καθορίζεται ως ελάχιστο μήκος των σκαφών τα 4,30 μ.

Καθορίζεται ως ελάχιστη ιπποδύναμη κινητήρα ανάλογα με το είδος του (εξωλέμβιος, εσωεξωλέμβιος, εσωλέμβιος)

Καθορίζεται ως υποχρεωτικό εφόδιο η βοηθητική μηχανή

ΟΦΕΛΗ:

Προστασία ναυσιπλοΐας
Αναβάθμιση αξιοπλοΐας σκαφών
Προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα

Δ.
ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
Για να εφοδιασθεί κάποιος με ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους θα πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας
Απαγορεύεται το ίδιο άτομο να κατέχει περισσότερες από μία ατομικές άδειες αλιείας

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Επιτρέπεται η κατοχή από το ίδιο πρόσωπο μέχρι μίας ατομικής επαγγελματικής και μέχρι μίας ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

ΟΦΕΛΗ:
Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας θα μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εφοδιάσει το ερασιτεχνικό σκάφος, που τυχόν έχει στην κυριότητά του, με άδεια αλιείας σκάφους

Παράδειγμα: κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Φ/Γ οχήματος δεν μπορεί να έχει Ε.Ι.Χ. όχημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις και να αποφαίνονται μέσα σε 50 ημέρες
Δυνατότητα με Κ.Υ.Α. του ΥΠΕΣΔΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να ορίζεται διαφορετική προθεσμία και να σμικρύνεται ο χρόνος

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ:
Σημαντική σύντμηση των προθεσμιών και διεκπεραίωση σε λιγότερο από 10 ημέρες

ΟΦΕΛΗ:
– Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη

 

Α/Α

 

Υπόθεση/ αίτημα ενδιαφερόμενου

Αριθμός εργάσιμων ημερών

1

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ.

(2)

2

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων.

(3)

3

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

(4)

4

Εγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας και ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

(5)

5

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ.

(2)

6

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων.

(6)

7

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

(7)

8

Εγγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους στα ΒΕΜΣ με ταυτόχρονη έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας και ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.

(8)

9

Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους

(2)

10

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους

Αυθημερόν

11

Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους

(5)

12

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους. Για την ανανέωση απαιτείται η υποβολή αίτησης.

(5)

13

Τοποθέτηση και άλλης μηχανής σε ερασιτεχνικό μικρό σκάφος.

(2)

14

Τοποθέτηση και άλλης μηχανής σε επαγγελματικό μικρό σκάφος.

(4)

15

Αφαίρεση μηχανής από ερασιτεχνικό μικρό σκάφος.

(2)

16

Αφαίρεση μηχανής από επαγγελματικό μικρό σκάφος.

(4)

17

Τοποθέτηση μηχανής σε κωπήλατο ερασιτεχνικό μικρό σκάφος.

(2)

18

Τοποθέτηση μηχανής σε κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος.

(4)

19

Αντικατάσταση μηχανής ερασιτεχνικού μικρού σκάφους.

(2)

20

Αντικατάσταση μηχανής επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(4)

21

Μετεγγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για τη Λιμενική Αρχή από την οποία μετεγγράφεται και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για τη Λιμενική Αρχή στην οποία μετεγγράφεται.

(4)

22

Μεταγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(3)

23

Μετονομασία ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(2)

24

Διαγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους.

(3)

25

Διαγραφή επαγγελματικού μικρού σκάφους.

(6)

26

Έκδοση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων

(2)

27

Έκδοση άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

(2)

28

Ανανέωση άδειας σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας

Αυθημερόν

29

Έκδοση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

(2)

30

Ανανέωση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

Αυθημερόν

31

Έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

(2)

32

Ανανέωση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Αυθημερόν

33

Έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

(2)

34

Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

Αυθημερόν

You may also like...

rfwbs-slide