ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ φόρος πολυτελείας (10%) στα σκάφη αναψυχής (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κ.λπ.) με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1. ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΧΥΠΛΟΑ Ή ΜΗ)
• Μέχρι 5 μέτρα 3.000 €
• Πάνω από 5 μέτρα 4.000 €

2. ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ
• Μέχρι 7 μέτρα 8.000 €
• Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 2.000 € ανά μέτρο κ.λπ.

3. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

3.1 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ
Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Σκάφος μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 3.000 €, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 750 €.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Σκάφος μήκους επτά (7) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000 €, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 1.000 €.

3.2 ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
– Κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας
– Κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους).

3.3 ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κατά 30% για τους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

3.4 ΛΟΓΩ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
– Κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και
– Κατά το ίδιο ποσοστό 50%) για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση).
4. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

You may also like...

rfwbs-slide