Ο πεζόβολος επιτρέπεται !!!

Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ !!!
Μετά από:
1. Αρθρογραφία μου στο Περιοδικό “ΨΑΡΕΜΑ”
2. Αποστολή του άρθρου μου στη Διεύθυνση Θαλάσσιας
Αλιείας του (νυν) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Επιστολή της παραπάνω Διεύθυνσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
4. Απαντητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διευκρινίστηκε ότι η χρησιμοποίηση του αλιευτικού εργαλείου
“Πεζόβολος” στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας ΔΕΝ απαγορεύεται.
Η σχετική εγκύκλιος της παραπάνω Διεύθυνσης ήδη εκδίδεται.
Στην ιστοσελίδα μου θα δημοσιευθεί το σχετικό άρθρο μου και λοιπές λεπτομέρειες.

You may also like...

rfwbs-slide