Επαναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών αναπροσαρμόσθηκαν τα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης,  παραβολής,  πρυμνοδέτησης  και  τα  ειδικά  τέλη  ελλιμενισμού,  των  επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων.

Περισσότερα εδώ ………………

You may also like...

rfwbs-slide