Υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων Β΄ κατηγορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 271/1975 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 5036/2023 (Α 77/28-3-2023) « οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένοι κατά την πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του ίδιου έτους, δήλωση φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή, για το προηγούμενο έτος, με την οποία γίνεται άμεσος προσδιορισμός φόρου. Την ίδια υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας έχουν και οι ναυλωτές ή ναυλώτριες εταιρείες πλοίου υπό γυμνή ναύλωση, καθώς και οι μισθωτές ή μισθώτριες εταιρείες πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση»

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου 17 Εξαιρετικά, η δήλωση για το έτος 2023 υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 και η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις,

Με Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ ημερ. 18 Ιουνίου 2024 η προθεσμία για την υποβολή των ψηφιακών δηλώσεων φορολογικού έτους 2023, παρατείνεται μέχρι τις 26/7

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία/Ναυτιλιακές Εταιρείες > Δήλωση Φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975 και αφορά τα πλοία β’ κατηγορίας εσωτερικών πλόων, ανεξαρτήτως σημαίας/2024

Στην Β κατηγορία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

  • τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανάλογα με το μήκος τους που διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες ως εξής: Ολικό μήκος μέχρι και επτά μέτρα (συντελεστής 0,5), από 7,01 -12 μέτρα (συντελεστής 1) και άνω των 12 μέτρων (συντελεστής 5)
  • τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια (συντελεστής 5).

Για λεπτομέρειες ως πχ. μειώσεις, απαλλαγές θα πρέπει ο κάθε πλοιοκτήτης να συνεννοηθεί με το λογιστή του.

You may also like...

rfwbs-slide